Tag: Magistrát

04-03-2010

Hl. m. Praha otevřelo novou výzvu v OPPK

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil novou výzvu pro předkládání projektů zaměřených na rozvoj malých a středních podniků v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK).
29-07-2009

Třetí výzva OPPK

Magistrát hl.m. Prahy vyhlásil novou výzvu v oblasti dopravní dostupnosti a rozvoje ICT v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost.
05-05-2009

Praha vyhlásila 2. výzvu OPPA

Magistrát hl. m. Prahy otevřel druhou výzvu pro předkládání projektů v rámci tří prioritních os Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA).
15-01-2009

Praha vyhlásila nové výzvy v rámci OP Praha – Konkurenceschopnost

Magistrát hlavního města Prahy otevřel 2. výzvu pro předkládání projektů ve třech prioritních osách Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).
28-03-2008

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil výběrové řízení na zpracování publikace o fondech EU

Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy vypsal výběrové řízení na zpracování publikace pro hlavní město Praha, městské části a jimi zřizované organizace o možnostech čerpání finančních prostředků z evropských fondů a z finančního mechanismu EHP/Norsko.
Evropské fondy 07-03-2008

Magistrát hl.m. Prahy hledá externí hodnotitele projektů OPPA

Řídící orgán Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA) Magistrát hl. m. Prahy hledá odborníky, kteří by měli zájem podílet se na externím hodnocení projektů v rámci OPPA.
Doprava 06-12-2007

Ministerstvo dopravy vyhlásilo další výzvu

Ministerstvo dopravy vyhlásilo výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 5.2 Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze.
Evropské fondy 08-02-2007

Pražský magistrát bude spravovat evropské peníze

Poslanecká sněmovna schválila návrh pražského zastupitelstva, aby Magistrát hl. m. Prahy spravoval prostředky z evropských fondů určených na dva operační programy Prahy v současném programovacím období 2007 – 2013.
Evropské fondy 20-12-2006

ČTK: Magistrát hl. m. Prahy využil všechny prostředky z evropských fondů na rok 2004

Ředitelka odboru zahraničních vztahů a fondů EU na pražském magistrátu Patricia Tiso Ferulíková včera podle informací ČTK uvedla, že Praha vyčerpala všechny finanční prostředky, které jí byly na rok 2004 přiděleny.
Evropské fondy 30-10-2006

Magistrát hl. m. Prahy odmítá vznik Regionální rady

Hlavní město Praha předložilo návrh na změnu zákona o podpoře regionálního rozvoje, na jehož základě by finanční prostředky určené na dva operační programy v letech 2007 - 2013 měla spravovat Regionální rada. S tím ale Magistrát hl. m. Prahy nesouhlasí.
Evropské fondy 17-02-2006

Magistrát hl. m. Prahy vypsal výběrové řízení na hodnocení SEA

Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil podmínky veřejné zakázky na projekt „SEA – Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II – hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 – 2013 na životní prostředí“ (hodnocení SEA).
Evropské fondy 30-11-2005

Magistrát hl. m. Prahy organizuje semináře pro 4. výzvu programu JPD 2

Odbor zahraničních vztahů a fondů Evropské unie Magistrátu hlavního města Prahy se rozhodl uspořádat dva semináře pro potenciální žadatele o finanční podporu v rámci 4. výzvy Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti hl.m. Praha (JPD 2).
Evropské fondy 27-05-2005

Praha může přijít o dotace z EU

Hlavní město by mohlo kvůli zásahu magistrátu do výběrového řízení přijít o dotace z EU. Evropská komise na základě stížnosti jedné z poškozených organizací naznačila, že výběr projektů nemusel proběhnout podle podmínek grantového řízení.