Tag: lobbying

Aktuálně v EU 03-07-2014

Ombudsmanka si vyšlápla na Komisi kvůli tajným schůzkám s tabákovými lobbisty

Zapsat si čas a délku schůzky v minutách. Pak vše publikovat na veřejný internetový seznam včetně jména lobbisty – tak by měla podle pravidel Světové zdravotnické organizace (WHO) probíhat jednání s lidmi prosazujícími zájmy tabákových firem. Jenže pracovníci Evropské komise měli tato pravidla porušovat.

České firmy volají po transparentním lobbingu

Lobbing je pro fungování demokracie zcela zásadní a je třeba jej zbavit negativní nálepky, kterou mu občané v ČR přisuzují. Odborníci na konferenci, kterou iniciovaly firmy sdružené v Americké obchodní komoře, zároveň upozornili, že bez změny přístupu společnosti k dodržování pravidel, není naděje na zásadní změnu příliš veliká.

Analýza příležitostí lobbyingu v Evropském výzkumném prostoru

Česká republika se stala přidruženým členem Evropských společenství, a tím i evropské vědeckovýzkumné spolupráce v roce 1995. Řádnými účastníky Rámcových programů pro výzkum a vývoj – tedy účastníky soutěžícími jako všichni ostatní o financování z unijních prostředků – se české týmy staly v roce 1999 (5. rámcový program).

Registrace by měla být povinná, říkají kritici nynějšího registru bruselských lobbyistů

Již rok se konzultační společnosti, firmy i neziskové společnosti mohou u evropských institucí zapisovat do veřejného registru lobbyistů. Zatímco konzultační firmy považují registr za velký úspěch, sdružení, která usilují o zprůhlednění způsobu jakým lobbyisté evropskou politiku ovlivňují říkají, že je třeba systém zefektivnit.
Obchod a export 09-09-2008

Komise prošetří únik obchodních informací

Evropská komise zahájila vyšetřování případu, na nejž upozornily Sunday Times. Novináři v něm obvinily jednoho z vysokých úředníků z toho, že jejich reportérům vydávajícím se za prostředníky čínských podnikatelů poskytl důvěrné informace.
Digitální agenda 30-05-2008

Evropská komise schválila pravidla pro evropské lobbyisty

Evropská komise schválila nová pravidla, která upravují chování lobbyistů u evropských institucí. Pravidla pro lobbování jsou určitou předzvěstí dobrovolného registru, do nějž se budou moci lobbyisté zapisovat od 23. června 2008.

Evropská komise zveřejní seznam poradců v expertních skupinách

Sdružení Alter-EU, které tvoří více než 160 nevládních organizací, obvinilo včera Evropskou komisi z toho, že většinu expertů v jejích odborných poradních skupinách tvoří zástupci průmyslu. Sdružení Komisi vyzvalo, aby některé z těchto poradních skupin rozpustilo, neboť jim „dominují průmysloví lobbyisté“.
Aktuálně v EU 04-05-2006

Komise chce přehlednější informace o financování z peněz EU

Evropská komise včera schválila “Zelenou knihu” o Evropské iniciativě pro transparentnost. Jejím záměrem je zprůhlednit způsob lobbování v evropských institucích a zvýšit transparentnost při rozdělování peněz z EU.
Aktuálně v EU 30-11-1999

Bruselští lobisté mají podléhat větší kontrole

Komisař zodpovědný za potírání podvodů Siim Kallas oznámil velké plány na zprůhlednění aktivit tisíců lobistů, kteří ovlivňují evropské dění v Bruselu.
Aktuálně v EU 30-11-1999

Ochrana spotřebitele může sblížit občany s institucemi EU

I když má průmysl nad dnešní Evropskou komisí větší moc než kdykoli předtím, předseda Evropské organizace spotřebitelů (BEUC) Rasmus Kjeldahl předpovídá, že ochrana spotřebitele zůstane prioritní oblastí Komise. Jedná se totiž o oblast, která může sblížit instituce s občany.