Tag: Lidské

29-12-2010

Nová výzva v OP LZZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti zaměstnanosti v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Rozšíření 20-12-2010

Švýcarsko tvrdě zakročí proti obchodu s lidskými orgány v Kosovu

Švýcarsko je pohoršeno nad zprávami z Kosova, které naznačují, že v této malé balkánské zemi mělo docházet ze strany bojovníků Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) k obchodování s lidskými orgány. Švýcarsko vyzvalo Kosovo a mezinárodní společenství (včetně EU), aby neprodleně zahájily vyšetřování těchto závažných obvinění.
17-08-2010

Nové výzvy v OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo dvě nové výzvy v oblasti sociálních služeb v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
08-03-2010

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo výzvu v OP LZZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo další výzvu pro předkládání globálních grantů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
29-01-2010

Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu v OP LZZ

Ministerstvo vnitra České republiky otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti veřejné správy v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
15-01-2010

MPSV otevřelo výzvu v oblasti rovných příležitostí mužů a žen

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
30-12-2009

MPSV otevřelo novou výzvu v OP LZZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
28-12-2009

Výzva k předkládání projektů v oblasti sociálního začleňování

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
21-12-2009

Vyhlášena nová výzva v OP LZZ

Ministerstvo vnitra otevřelo novou výzvu pro oblast územní veřejné správy v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
26-10-2009

MPSV otevřelo novou výzvu pro oblast zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání grantových projektů v oblasti adaptability zaměstnanců v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
16-10-2009

Nová výzva v OP LZZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti mezinárodní spolupráce Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
10-07-2009

MPSV otevřelo první výzvu v oblasti sociální integrace

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou výzvu pro předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
21-06-2009

MPSV vyhlásilo výzvu na posílení zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
19-06-2009

Nová výzva OP LZZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou výzvu pro oblast sociální integrace a rovné příležitosti v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Vzdělávání 04-06-2009

MPO vyhlásilo novou výzvu v rámci OP LZZ – EDUCA

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) otevřelo novou výzvu v rámci Prioritní osy 1 Adaptabilita Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
07-05-2009

Nová výzva Ministerstva vnitra v rámci OP LZZ

Ministerstvo vnitra České republiky otevřelo 41. výzvu v Prioritní ose 4 Veřejná správa a veřejné služby Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
13-04-2009

Výzva pro vzdělávání v eGON

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo další výzvu v rámci Prioritní osy 4 Veřejná správa a veřejné služby Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
06-04-2009

Ministerstvo vnitra vyhlásilo novou výzvu v rámci OP LZZ

Ministerstvo vnitra České republiky otevřelo další výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
05-03-2009

MPSV otevřelo novou výzvu v rámci OP LZZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) otevřelo 37. výzvu na podporu sociální adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
17-02-2009

MPSV vyhlásilo další výzvu v rámci OP LZZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) otevřelo třicátou výzvu na podporu sociální integrace a sociálních služeb v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
03-12-2008

Nová výzva v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo další výzvu pro naplnění cílů strategie Smart Administration v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
08-09-2008

Ministerstvo vnitra vyhlásilo novou výzvu v rámci OP LZZ

Ministerstvo vnitra ČR otevřelo novou výzvu k předkládání projektů v rámci Prioritní osy 4 Veřejná správa a veřejné služby Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
27-03-2008

MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na integraci příslušníků romských lokalit

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) otevřelo novou výzvu k předkládání projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
19-02-2008

MPSV vyhlásilo první výzvy v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vyhlásilo první výzvy v rámci globálního grantu (oblast podpory 1.1) a individuálních projektů (oblast podpory 2.1) Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).