Tag: Leader,

16-10-2008

Nové výzvy v rámci Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství otevřelo další dvě výzvy pro předkládání projektů v rámci Prioritní osy 4 Leader Programu rozvoje venkova (PRV).
Evropské fondy 24-07-2007

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo Program LEADER ČR 2007

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) vyhlásilo výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci Programu LEADER ČR pro rok 2007. Žádosti je možné podávat do 10. srpna.
Evropské fondy 24-05-2007

Program rozvoje venkova ČR schválen

Výbor pro rozvoj venkova, který se skládá ze zástupců všech členských zemí Evropské unie, včera odsouhlasil programy rozvoje venkova České republiky a Švédska. Příští týden by oba programy měly být schváleny Evropskou komisí.
Evropské fondy 13-09-2006

Evropská komise představila finanční alokace na rozvoj venkova v letech 2007 – 2013

Komise včera schválila rozpočet na rozvoj venkova v následujícím programovacím období 2007 – 2013 pro všechny členské země EU. Po vstupu Rumunska a Bulharska by mělo dojít k jeho úpravě.
Zemědělství 13-10-2005

Vyhlášeno sedmé kolo žádostí o podporu z programu LEADER+

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo sedmé kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství pro investiční záměr osvojování schopností.
Evropské fondy 19-10-2004

Informační centrum venkovských regionů

Včera bylo v Praze slavnostně otevřeno Informační centrum venkovských regionů, jehož hlavní náplní by měla být propagace venkovských regionů České republiky.
Evropské fondy 11-06-2004

O seminář o rozvoji venkova byl nečekaný zájem

Ve čtvrtek 10. června 2004 se na Ministerstvu vnitra uskutečnil Národní seminář k problematice rozvoje venkova. Seminář uspořádalo Centrum pro komunitní práci (CpKP) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Spolkem pro obnovu venkova za podpory Nadace rozvoje občanské společnosti z programu PHARE. O seminář byl tak velký zájem, že byl z důvodu nedostatku prostor na Ministerstvu zemědělství přesunut na Ministerstvo vnitra.