Tag: látky

Digitální agenda 29-08-2011

REACH: EU se chystá otevřít Pandořinu skříňku

Evropská komise se po pěti letech od chvíle, kdy EU schválila jeden z nejkontroverznějších legislativních návrhů ve své historii, chystá na jeho revizi. Chemický průmysl musí podle nařízení, známém pod názvem REACH, prokazovat, že jeho produkty neohrožují zdraví ani životní prostředí. Snaha o novelizaci se podle některých pozorovatelů rovná otevření Pandořiny skříňky.
Digitální agenda 03-06-2010

Na OZE se nebude vztahovat legislativa o toxických látkách

Europoslanci včera schválili návrh, aby se na větrné turbíny a solární panely nevztahovala pravidla EU pro zacházení s toxickými látkami. Přesněji, méně přísná pravidla budou platit pro ty, které jsou nezbytné pro výrobu a fungování větrných turbín a solárních panelů.
Klimatická změna 05-01-2010

Komise bude bojovat proti „chemickým koktejlům“

Ministři životního prostředí sedmadvacítky uložili Evropské komisi, aby vypracovala novou legislativu, která by měla chránit zdraví lidí i dalších živočichů před účinky zkombinovaných chemických látek – tzv. chemických koktejlů.
Aktuálně v EU 12-06-2007

Česká vláda schválila program na snižování emisí

Vláda na svém včerejším zasedání schválila program zaměřený na zlepšování kvality ovzduší. Program se soustředí zejména na snižování emisí znečišťujících látek vznikajících při vytápění a v dopravě. Se snižováním znečištění mají pomoci prostředky z evropských fondů.
Aktuálně v EU 19-07-2006

Komise představila návrh nové směrnice o ochraně povrchových vod

Evropská komise včera zveřejnila návrh směrnice, jejímž cílem je zajistit ochranu povrchových vod (řek, jezer a moří) před znečištěním, které způsobují chemické látky.
Aktuálně v EU 08-02-2006

EU uvítala uzavření mezinárodní dohody o zacházení s chemikáliemi

V pondělí byla v Dubai uzavřena dohoda o strategickém přístupu k mezinárodnímu zacházení s chemikáliemi (SAICM).