Tag: krajů

Evropské fondy 03-03-2011

Kraje: V budoucnosti rozdělujme evropské dotace dle prosperity regionů

V budoucím programovacím období by finanční prostředky z evropských fondů měly být rozdělovány v závislosti na prosperitě jednotlivých regionů. Jednoduše řečeno by platila zásada: čím zaostalejší region, tím více peněz poputuje na rozvoj jeho infrastruktury, a naopak, čím bude region rozvinutější, tím spíše se bude investovat do moderních technologií a inovací. S tímto návrhem na začátku týdne přišla Asociace krajů ČR.

Kraje budou spolupracovat s MZV při prosazování českých zájmů v EU

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg a předseda Asociace krajů ČR Evžen Tošenovský podepsali ve středu Memorandum o spolupráci v evropských záležitostech.

Na realizaci českého předsednictví EU se budou podílet i kraje

Podle vyjádření místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry by se kraje měly podílet na zabezpečení různých akcí mimo hlavní město Prahu.
Evropské fondy 12-06-2006

Kraje požadují větší podíl na rozhodování o dotacích z EU

Představitelé krajů mají zájem na tom, aby se zvýšil jejich podíl na rozhodování o finačních prostředcích, které do České republiky poplynou v letech 2007 – 2013 z evropských fondů.

Asociace krajů: kraje nebudou schopny spolufinancovat projekty podpořené ze strukturálních fondů EU

Při pátečním zasedání Rady Asociace krajů byla řešena především otázka společné strategie na nové programovací období 2007 – 2013.