Tag: koordinace

Eurozóna 20-12-2005

Čím se zabývá koordinace hospodářské politiky EU?

Koordinace hospodářské politiky zemí EU se od začátku 90. let stala trvalou součástí evropského integračního procesu. EU vytvořila postupně dosti složitý a také málo přehledný mechanismus, jímž se snaží působit na to, aby politiky prováděné na nadnárodní úrovni (především Společná měnová politika) a politiky prováděné na úrovni členských států (především politika fiskální a strukturální) byly vzájemně propojeny a aby se vzájemně doplňovaly.