Tag: klimaticko-energetické

Pohledy na zvyšování cíle pro energetickou účinnost se liší, ukázaly neshody v Parlamentu

Měla by si EU předepsat výraznější zvyšování energetické efektivity? Ano, odhlasovali europoslanci ve výboru pro průmysl, vývoj a energetiku. Ne všichni s tím ale souhlasí. EU by podle nich měla být více realistická. O zprávě, která hodnotí plnění směrnice o energetické účinnosti, bude plenární zasedání hlasovat v červenci.

Na budoucí klimatické politice se EU zatím neshodne

Letos by měla Evropská komise představit návrh klimaticko-energetických cílů pro rok 2030. Budoucnost klimaticko-energetické politiky předem konzultuje také se členskými státy, které se zatím shodnou jen na tom, že by Evropa měla přijmout cíl pro snižování emisí CO2. Členské země také upozorňují, že EU musí pamatovat na svou konkurenceschopnost.

Klimaticko-energetické závazky pro rok 2030: ČR je zastáncem jednoho cíle

Ještě několik let zbývá EU ke splnění klimaticko-energetických závazků do roku 2020. V současnosti už ale začíná připravovat nové cíle pro další dekádu. Bude jeden, nebo tři? A budou právně závazné? Nad tím i dalšími otázkami se teď evropské instituce i členské země zamýšlejí. Česko podporuje pouze jediný cíl zaměřený na redukci emisí CO2.

Klimaticko-energetická politika 2030: bude mít smysl závazek pro energetickou účinnost?

V EU nedávno skončila veřejná konzultace k novým klimaticko-energetickým cílům pro rok 2030. Je pravděpodobné, že bude stanoven cíl pro snižování emisí CO2 a možná také pro obnovitelné zdroje. Debata však běží nad možným závazkem pro zvyšování energetické účinnosti. Podle zastánců by měl být jedním ze základů celé politiky, podle skeptiků ale může přinést i negativní důsledky.