Tag: JEREMIE

Evropské fondy 07-05-2012

Návratné finanční nástroje a jejich role v kohezní politice EU

Analýza Kanceláře České spořitelny pro Evropskou unii se zaměřuje na nový způsob využívání omezených prostředků Kohezní politiky EU, který přinášejí návratné finanční nástroje JASPERS, JEREMIE, JESSICA a JASMINE. Studie ukazuje, že návratné finanční nástroje zajišťují využití unijních prostředků efektivnějším, prospěšnějším a udržitelnějším způsobem, než tomu bylo doposud.