Tag: ippc

Klimatická změna 28-07-2010

Mnohaletý maratón končí: IPPC přijata

Poslanci Evropského parlamentu schválili kompromisní verzi směrnice o průmyslovém znečištění a ukončili tak skoro tříletý proces hledání shody mezi Parlamentem, Komisí a Radou. Nová směrnice se bude implementovat během dalších dvou let.
Energetika 23-06-2010

Kompromis směrnice o znečištění dává výjimku teplárnám a uhelným elektrárnám

Zástupci Evropského parlamentu a členských států se minulý týden shodli na kompromisním znění směrnice o průmyslovém znečištění. Zpřísnily se v něm limity pro znečištění ovzduší, půdy a vody, ale velké podniky, jejichž výroba je založena na procesu spalování, získaly k nelibosti ekologů odklad do roku 2020.
Energetika 06-05-2010

Parlamentní výbor schválil přísnější pravidla pro průmyslové znečištění

Europoslanci v parlamentním výboru pro životní prostředí včera podpořili pozměňující návrh, který by národním orgánům neumožňoval udílet průmyslovým podnikům tak rozsáhlé výjimky z pravidel pro znečištění ovzduší jako jsou ty, které požadují vlády zemí EU.
Klimatická změna 19-03-2010

Parlament hledá kompromis ohledně směrnice o emisích

Poslanci znovu otevřeli debatu o revizi směrnice o průmyslovém znečištění. Snaží se nyní vyhovět členským státům a ze svého návrhu vynechat kontroverzní Evropskou bezpečnostní síť, která by znamenala přísné limity na průmyslové emise.
Energetika 04-12-2009

Energetici chtějí delší čas na zavádění inovací

Nová pravidla obsažená ve směrnici o průmyslovém znečištění (IPPC) musí být dostatečně flexibilní, aby se dalo dosáhnout skutečného pokroku ve snižování škodlivých dopadů na životní prostředí, tvrdí v prohlášení zástupci průmyslu. Zelení europoslanci a aktivisté se však obávají nekonečného sledu výjimek, které IPPC „rozmělní“.
Digitální agenda 12-10-2009

Pustí se poslanci do debaty o nových limitech pro CO2?

Evropští zákonodárci se pustili do boje proti omezování emisí CO2, které chtějí ve směrnici o prevenci a omezení znečišťování vidět ekologové. Poslanci se však obávají, že by to odsoudilo celý návrh zákona k jistému nezdaru.
Digitální agenda 01-07-2009

MPO: Chceme podniky lépe informovat o průmyslových emisích

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) včera spustilo nový portál www.ippc.cz, který si klade za cíl zlepšit informovanost českých podnikatelů o systému integrované prevence znečištění (IPPC). Do tohoto schématu spadá v Unii většina velkých průmyslových provozů.
Klimatická změna 30-06-2009

Miko: Dohoda o klimatu bude, věřte mi

Český ministr životního prostředí Ladislav Miko v rozhovoru pro EurActiv uvedl, že globální tlak na podepsání nové klimatické dohody sílí, a tak předpokládá její schválení už letos v prosinci v Kodani. Mezi další témata rozhovoru patří revize směrnice o prevenci a omezení znečišťování (IPPC), ochrana půd nebo biodiverzita.
Klimatická změna 30-06-2009

Ladislav Miko: Krach kodaňských jednání o klimatu si nikdo nepřipouští

Podle ministra životního prostředí Ladislava Mika existuje na mezinárodní úrovni dostatečný tlak na dosažení nové dohody o boji proti klimatickým změnám, aby do prosincového summitu v Dánsku bylo dosaženo kompromisu. Miko dále kritizuje postoj některých kolegů ze současného kabinetu, kteří si neuvědomují, že biodiverzita neznamená pouze „ochranu kytiček a broučků“.

Shoda nad průmyslovým znečištěním v Radě, problémem bude Parlament

Ministři životního prostředí se dohodli na podobě směrnice o prevenci a omezení znečišťování (IPPC), do níž se včlení celkem sedm již existujících směrnic. Zatímco většina pozorovatelů kompromis považuje za úspěšné završení českého předsednictví v oblasti životního prostředí, ekologové si stěžují na malou ambicióznost IPPC.

Omezí ministři životního prostředí průmyslové znečištění?

Hlavním bodem jednání Rady ministrů životního prostředí, která zítra probíhá v Lucemburku, bude jednání o směrnici o průmyslových emisích. Ta má chránit evropské vody, půdy a ovzduší před znečištěním způsobeným průmyslovou produkcí. Mezi další témata Rady patří biodiverzita, změna klimatu, nakládání s biologickým odpadem nebo ochrana půd.

Ministři pro životní prostředí ladili svůj postoj k ochraně klimatu.

V pozdních pondělních hodinách představil Martin Bursík, český ministr pro životní prostředí, výsledky celodenního jednání Rady pro životní prostředí, které předsedal.
Digitální agenda 02-03-2009

Ministři „záchrannou síť“ pro průmyslové znečištění zřejmě odmítnou

Na dnešní zasedání Rady ministrů pro životní prostředí se má hlasovat o návrhu Německa a Rakouska na zavedení stropu u škodlivých emisí, které vypouští do ovzduší taková odvětví jako je výroba oceli, chemikálií nebo potravin. Očekává se ale, že ministři návrh zamítnou kvůli obavám, že by navrhovaná opatření byla příliš nákladná.
Zemědělství 25-01-2005

Ministerstvo zemědělství pořádá semináře o integrovaném povolení

Ministerstvo zemědělství pořádá dnes první z cyklu seminářů o podmínkách udělení povolení integrované prevence a omezování znečištění (IPPC), tzv. integrovaného povolení.