Tag: IPBES

Klimatická změna 04-01-2011

OSN v roce 2011 spustí Mezivládní platformu pro biologickou rozmanitost

Rozhodnutím Valného shromáždění OSN z minulého měsíce vznikne na půdě OSN v tomto roce nová mezivládní platforma pro biologickou rozmanitost. Měla by vládám radit, jak chránit přírodní biodiverzitu a ekosystémy.