Tag: INTERREG

Evropské finance 10-07-2019

Důvěra, porozumění, ale také dopravní propojení. Spolupráce evropských regionů bourá hranice

České příhraniční regiony úzce spolupracují se svými evropskými partnery. Programy přeshraniční spolupráce však mají své limity – zejména co se týče náročné administrativy.
20-12-2010

4. výzva v OP Meziregionální spolupráce INTERREG IVC

Společný technický sekretariát Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IVC vyhlásil novou výzvu pro předkládání projektů.
Evropské fondy 16-10-2007

MMR organizuje informační semináře pro OP Meziregionální spolupráce a OP ESPON 2013

Informační semináře pro žadatele v rámci Operačního programu (OP) Meziregionální spolupráce INTERREG IVC a Operačního programu ESPON 2013 se uskuteční 5. a 7. listopadu 2007 v Praze.
Evropské fondy 03-05-2006

Příjem žádostí v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR – Polsko byl ukončen

Od května 2006 už nelze na české straně předkládat projektové žádosti v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko, protože byly vyčerpány všechny finanční prostředky alokované na tuto iniciativu pro období 2004 – 2006.

MMR vyhlásilo výběrové řízení na realizaci projektu SEA

Odbor Regionální přeshraniční spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vypsal výběrové řízení na realizaci projektu SEA – Posouzení vlivů Programového dokumentu přeshraniční spolupráce ČR – Polsko na životní prostředí v programovacím období 2007 – 2013 .
Evropské fondy 18-02-2005

Vyhlášen program Dispozičního fondu v Jihomoravském kraji

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy tento týden vyhlásila program Dispozičního fondu, který je součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.
Evropské fondy 28-01-2005

Komise schválila devět nových programů v oblasti přeshraniční a sousedské spolupráce

Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová včera ve Varšavě představila devět nových programů týkajících se přeshraniční a sousedské spolupráce.
Evropské fondy 22-11-2004

Seminář k programu INTERREG III B CADSES

Informační seminář pro potenciální žadatele o finanční prostředky v rámci 3. výzvy programu INTERREG III B CADSES se uskuteční 9. prosince 2004 v polských Katovicích.
Evropské fondy 12-11-2004

3. výzva k předkládání projektů v rámci Interreg IIIB CADSES

Tento týden byla vyhlášena třetí výzva k předkládání projektů v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIB CADSES.
Evropské fondy 01-09-2004

INTERREG IIIC East – čtvrté kolo výzvy k předkládání návrhů

Program INTERREG IIIC East zahájil čtvrté kolo výzvy pro předkládání návrhů. Předkladatelé projektů, kteří chtějí požádat o grant, mohou zasílat své návrhy společnému technickému sekretariátu (JTS) ve Vídni do 19. listopadu 2004.
Evropské fondy 12-05-2004

Druhá výzva programu INTERACT zveřejněna

V úředním věstníku Evropské unie byla 7. května publikována druhá výzva k předkládání projektů v rámci programu INTERACT. Program INTERACT je součástí iniciativy INTERREG. Tento program se snaží stavět na zkušenostech z INTERREG I a INTERREG II s cílem zvýšit efektivitu INTERREG III v nynějším programovacím období.