Tag: Integrovaný

14-02-2011

RR Střední Morava vyhlásila novou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila vyhlásila novou výzvu v oblasti Integrovaného rozvoje a obnovy regionu.
19-08-2010

Ministerstvo kultury otevřelo novou výzvu v IOP

Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo druhou výzvu v rámci Integrovaného operačního programu týkající se kulturního dědictví.
16-02-2010

Ministerstvo zdravotnictví otevřelo nové výzvy v IOP

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dvě nové výzvy pro oblast veřejného zdraví v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
12-02-2010

Výzva Ministerstva vnitra pro rozvoj eGovernmentu v krajích

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR vyhlásil novou výzvu v oblasti rozvoje služeb eGovernmentu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
21-12-2009

Nová výzva v IOP

Ministerstvo vnitra České republiky otevřelo sedmou výzvu pro oblast modernizace veřejné správy v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
01-12-2009

MPSV vyhlásilo výzvu v IOP

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo pátou výzvu pro předkládání projektů v oblasti veřejných služeb v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
27-11-2009

MPSV otevřelo 4. výzvu v IOP

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti veřejných služeb v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
Doprava 13-11-2009

Nové výzvy v ROP Střední Čechy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy otevřela nové výzvy v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP Střední Čechy).
01-10-2009

MPSV otevřelo výzvu na podporu romských komunit

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo třetí výzvu zaměřenou na podporu sociálně vyloučených romských komunit v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
Doprava 08-09-2009

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava otevřela 15. výzvu

Regionální rada regionu NUTS II Střední Morava vyhlásila patnáctou výzvu v šesti oblastech a podoblastech podpory Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP Střední Morava).
24-07-2009

Ministerstvo zdravotnictví otevřelo čtvrtou výzvu v rámci IOP

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti zvyšování kvality a dostupnosti služeb veřejného zdraví Integrovaného operačního programu (IOP).
17-07-2009

Nová výzva v IOP

Ministerstvo zdravotnictví otevřelo třetí výzvu pro předkládání projektů v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
17-07-2009

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 2. výzvu v rámci IOP

Ministerstvo zdravotnictví otevřelo druhou výzvu pro předkládání projektů v oblasti služeb veřejného zdraví v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
17-07-2009

Nová výzva MPSV v rámci IOP

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo druhou výzvu v oblasti sociální integrace v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
10-07-2009

Vyhlášení výzvy v IOP

Ministerstvo vnitra vyhlásilo novou výzvu pro předkládání v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
24-05-2009

MMR otevřelo 7. výzvu v rámci IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo sedmou výzvu pro předkládání projektů v oblasti životního prostředí na sídlištích v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
26-04-2009

Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu v rámci IOP

Ministerstvo vnitra ČR otevřelo kontinuální výzvu pro předkládání projektů v oblasti ICT v územní veřejné správě v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
19-04-2009

MMR otevřelo 6. výzvu pro cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
17-04-2009

MPSV vyhlásilo kontinuální výzvu v rámci IOP

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) otevřelo novou výzvu v oblasti sociální integrace Integrovaného operačního programu (IOP).

Oldřich Vlasák: Integrovaný přístup k rozvoji měst? ČR jde správným směrem!

S předsedou Svazu měst a obcí a poslancem Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem (EPP-ED, ODS) hovořil EurActiv o posilování městské dimenze evropské politiky soudržnosti, budoucnosti této politiky po roce 2013 a zapojování neziskových organizací a dalších aktérů do přípravy integrovaných plánů měst.
19-02-2009

Nová výzva na podporu komunikačních aktivit ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo novou výzvu na předkládání nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).

EU fondy po roce 2013 nemohou být jen pro nejchudší země

Shodli se na tom účastníci konference European Urban Days, která se konala koncem minulého týdne (6.-7. února) v Praze. Setkání bylo příležitostí k diskusi o městské dimenzi politiky soudržnosti a budoucnosti této politiky v následujícím programovacím období 2014-2020.
12-02-2009

MMR vyhlásilo výzvu pro externí hodnotitele projektů IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) hledá externí hodnotitele za účelem evaluace kvality předložených projektů v rámci Prioritní osy 4 Národní podpora cestovního ruchu Integrovaného operačního programu (IOP).
30-01-2009

MMR vyhlásilo pátou výzvu v rámci IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) otevřelo dnes pátou kontinuální výzvu pro předkládání projektů v rámci Prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje Integrovaného operačního programu (IOP).