Tag: identita

Buzek navrhuje povinnou kandidaturu eurokomisařů ve volbách

Předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek navrhl, aby v budoucnosti kandidáti na eurokomisaře soutěžili o své posty v celoevropských volbách. Získali by tak podle něj „demokratický mandát“.
Budoucnost EU 20-02-2009

Evropská identita

Autorem příspěvku je rakouský politolog a historik Anton Pelinka, který v současné době přednáší na Central European University v Budapešti. Podle Pelinky je evropská identita postavena na universalismu. Autor ve své analýze připomíná rozdílnou historickou zkušenost členských států západní a středovýchodní Evropy.
Budoucnost EU 20-02-2009

Česká zkušenost varuje

Pavel Kosatík, český novinář a životopisec ve svém zamyšlení nad evropskou identitou vítá rozmanitost evropských národů a dále upozorňuji na významné české zkušenosti, z nichž by se Evropa mohla poučit.
Budoucnost EU 20-02-2009

Co je úkolem Evropy?

Zygmunt Bauman, světoznámý polský sociolog ve své eseji připomíná výjimečnost evropské civilizace a zároveň problémy, které její import do jiných oblastí světa způsobil. Dále se zaměřuje na analýzu evropské identity. Podle Baumana souvisí nárůst zájmu o definici evropské identity s pokusy definovat novou roli Evropy v globální hře.

V Evropském parlamentu zanikla krajně pravicová politická skupina ITS

V důsledku vystoupení dvou rumunských zástupců v Evropském parlamentu (EP) z krajně pravicové politické skupiny Identita, tradice a suverenita (ITS) došlo včera k jejímu zániku. Skupina ITS byla vytvořena po vstupu Bulharska a Rumunska do Evropské unie.

Orban: podpora jazyků v EU posílí evropskou identitu

Evropský komisař Leonard Orban se včera v Praze zúčastnil diskuse o mnohojazyčnosti. Podle komisaře je třeba podporovat jazykovou rozmanitost v EU. „Jednota v rozmanitosti“, motto EU, je to, co skutečně Evropu definuje, říká komisař.

V EP vznikne nový Výbor pro klimatické změny

Na včerejším zasedání Konference předsedů v Evropském parlamentu (EP) bylo rozhodnuto o vytvoření dočasného výboru, který by se měl zabývat problematikou klimatických změn. Inspirací byl vznik podobného výboru v americkém kongresu.
Aktuálně v EU 22-03-2006

Přednáška: „Legitimita, identita a demokracie: tři úhly evropského trojúhelníku“

V pondělí 27. března se na půdě Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy uskuteční přednáška britského politologa Brendana Donnellyho na téma „Legitimita, identita a demokracie: tři úhly evropského trojúhelníku“.
Aktuálně v EU 15-02-2006

Lucembursko: Tři jazyky, jeden národ

Není jednoduché vytvořit národní identitu, když víc než 38% populace tvoří cizinci a navíc v zemi ležící mezi Francií a Německem. Nicméně někdy může taková země dát Evropské unii perfektní lekci o integraci.
Aktuálně v EU 07-10-2005

Douste-Blazy: EU potřebuje silnou kulturní politiku

Francouzský ministr zahraničí Philippe Douste-Blazy měl včera na půdě Karlovy univerzity přednášku na téma kulturní diverzity a evropské identity. Prohlásil, že podporuje vytvoření silné kulturní politiky v rámci Evropské unie.
Aktuálně v EU 02-08-2005

Jestliže doma používáme termín zahraničí, nemyslíme tím již Evropu

Autor se pokouší najít odpověď na otázku, zda vůbec existuje evropská identita.
Aktuálně v EU 29-07-2005

Evropská identita jako předstupeň občanství EU

Existence evropského občanství vyžaduje mezi jinými tyto předpoklady: existenci evropské identity, hrdost plynoucí ze skutečnosti sdílení evropského občanství (s dalšími lidmi) a ochota přistoupit a podřídit se i vybraným povinnostem plynoucím z evropského občanství.
Průmysl a inovace 22-06-2004

Mladí v Česku a na Slovensku jsou jazykově dobře vybavení

Podle sociologického výzkumu jsou mladí lidé v Čechách a na Slovensku v porovnání se svými vrstevníky v členských státech Evropské unie nadprůměrně jazykově vybavení. Mnozí navštívili cizí země a mají zájem o získávání nových zkušeností v zahraničí.