Tag: ict Archives

 • Firmy mají podle expertů o investicích do IT uvažovat racionálně a myslet na bezpečnost

  Články | Obchod a export 07-03-2013

  Řadě českých malých a středních podniků chybí podle průzkumu dostatek informací o možnostech, které nabízí informační technologie. Podle odborníků by se přitom měly firmy rozhodovat racionálně a nezapomínat na bezpečnost dat. Průzkum také například ukázal, že pouze menší část firem se zajímá o cloudové služby.

 • Komise i firmy chtějí ukázat, že ICT sektor není jen pro geeky

  Články | Obchod a export 21-02-2013

  V sektoru informačních a komunikačních technologií pracuje v Evropské unii příliš málo žen, domnívá se Evropská komise. Podobný pohled mají i soukromé společnosti, které se snaží přilákat do oboru více žen a zajistit, aby v něm dlouhodobě zůstávaly. Je proto prý potřeba zvýšit zájem o ICT obory obecně a také zlomit genderové stereotypy.

 • S rozvojem ICT si budou muset Unie a členské státy ještě poradit, ukazují studie

  Články | Obchod a export 07-02-2013

  Informační a komunikační technologie a na ně navázaná odvětví zažívají rozvoj i v době ekonomických potíží. Vládám i byznysu ale zároveň přinášejí řadu výzev. Jak zabránit zneužívání osobních údajů a duševního vlastnictví? A jak skutečně měřit, nakolik ICT ekonomice prospívají?

 • Přísná ochrana dat může škodit evropské ekonomice, tvrdí USA

  Články | Obchod a export 29-01-2013

  USA a EU přistupují k ochraně osobních dat rozdílným způsobem. Mise Spojených států v EU se domnívá, že chystaná evropská reforma nemusí prospívat ekonomice. Organizace pro ochranu údajů zase vyzývají Parlament, aby nařízení neoslaboval. Sporných otázek zůstává celá řada, irské předsednictví dokonce navrhuje legislativní proces zastavit.

 • ICT prospívají konkurenceschopnosti, je ale třeba měřit, co opravdu funguje, tvrdí SP ČR

  Články | Obchod a export 28-11-2012

  Strategie pro digitalizaci Česka je připravena, během následujících měsíců by se měla dostat k projednávání vládou. Nejdůležitějším prvkem má být podle odborníků důraz na koordinaci mezi jednotlivými vládními resorty. Svaz průmyslu upozorňuje, že zásadní je také posuzování skutečného vlivu digitalizace na růst konkurenceschopnosti.

 • Národní archiv pomáhá i za přispění fondů EU k efektivní státní správě

  Články | Evropské fondy 27-11-2012

  Hlavním cílem elektronizace ve veřejné správě je snížení byrokratické zátěže a ulehčení státnímu rozpočtu v podobě větších úspor. Do tažení za účinnější a přívětivější státní správou se v září zapojil i Národní archiv, který se má v budoucnu postarat o digitální archivaci těch dokumentů, které nikdy nebyly vytištěny.

 • Strhne se v Evropské unii bitva o ochranu osobních údajů?

  Články | Obchod a export 08-11-2012

  Evropské nařízení o ochraně osobních dat se nachází v počátcích projednávání, už nyní ale vzbuzuje hlasité reakce. Ozývají se proti němu hlavně evropští provozovatelé internetových stránek. Přinese prý administrativní zátěž a znevýhodní evropské firmy v globální konkurenci. Jak návrh vnímají odborníci v ČR?

 • K základním registrům chtějí přístup i banky nebo operátoři

  Články | Obchod a export 02-11-2012

  I privátní subjekty potřebují přístup k obsahu základních registrů a jejich službám, pokud jim zákon ukládá povinnost či dává právo s nimi pracovat, upozorňuje sdružení ICT firem. Systém základních registrů již běží více než sto dní. Podle ministerstva vnitra nemá žádné závažné problémy, nachází se však na začátku cesty.

 • Digitalizace potřebuje podle expertů koordinovaný přístup

  Články | ČR v Evropské unii 23-10-2012

  Digitální prostředí má mnoho aspektů a nabízí řadu potenciálů nejen pro on-line obchodování, ale také pro sdílení informací a třeba i efektivnější fungování státní správy. Co mu však v současné době chybí, je koordinovaný přístup orgánů, které mají s digitální agendou co do činění. Upozorňují na to firmy i ministerstvo průmyslu a obchodu.

 • Jednotnému digitálnímu trhu chybí podle odborníků důvěra

  Články | ČR v Evropské unii 18-10-2012

  Významnou součástí vnitřního trhu EU je jednotný digitální trh, na jehož dotvoření klade Evropská komise důraz. Přesto, nebo právě proto, že digitální prostředí není omezeno stejnými hranicemi jako „hmatatelný svět“, se však při jeho budování objevuje řada překážek nebo problémů. Jeden z největších představuje například ochrana osobních údajů.

 • Firmy: ICT potřebují nadresortní přístup a konkrétní kroky

  Články | Obchod a export 09-10-2012

  Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novou strategii „Digitální Česko verze 2.0“. Jejím hlavním cílem má být posílení digitální ekonomiky, ve které Česká republika ve světovém i evropském srovnání zaostává. Firmy z oblasti ICT strategii vítají, upozorňují však, že bude potřeba přijmout konkrétní opatření, která pak musí být skutečně realizována.

 • ČR v e-Governmentu zaostává, chybí zejména jednotný přístup

  Články | Obchod a export 05-10-2012

  Evropská komise chce přispět k rozvoji informačních a komunikačních technologií v rámci státní správy. Připravila proto vlastní iniciativu nazvanou „e-Komise 2012–2015“. Dlouhodobě však vyžaduje také po členských státech, aby i ony věnovaly oblasti e-Governmentu zvýšenou pozornost. Podle českých ICT firem si Česká republika v evropském ani světovém srovnání nevede příliš dobře.