Tag: hospodářská

Eurozóna 25-05-2010

Bude to bolet

Náhlá nedůvěra finančních trhů je šokující, proto bude muset také nastoupit šoková léčba států z dluhů

Srovnání vývoje měn visegrádské čtyřky po vzniku krize

Vývoj měnových kurzů a směnných relací je velmi obtížné predikovat i vysvětlovat, jelikož existuje mnoho proměnných, které zmíněné veličiny ovlivňují. Navzdory tomu, z grafů zachycujících vývoj české koruny (CZK), polského zlotého (PLN) a maďarského forintu (HUF) ve vztahu k euru lze vyčíst společné charakteristiky.
Eurozóna 20-12-2005

Čím se zabývá koordinace hospodářské politiky EU?

Koordinace hospodářské politiky zemí EU se od začátku 90. let stala trvalou součástí evropského integračního procesu. EU vytvořila postupně dosti složitý a také málo přehledný mechanismus, jímž se snaží působit na to, aby politiky prováděné na nadnárodní úrovni (především Společná měnová politika) a politiky prováděné na úrovni členských států (především politika fiskální a strukturální) byly vzájemně propojeny a aby se vzájemně doplňovaly.