Tag: gandalovič

České předsednictví chce zjednodušit společnou zemědělskou politiku

Ministr zemědělství Petr Gandalovič včera představil priority českého předsednictví v oblasti zemědělství. Česká republika podle jeho slov v prvním pololetí roku 2009 zahájí diskusi o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013 a bude usilovat o její zjednodušení.
Biopaliva 14-10-2008

Biopaliva: zločin na lidstvu?

„Proklausovsky“ orientovaný think-tank Centrum pro ekonomiku a politiku včera uspořádal seminář, který se věnoval biopalivům. Negativní postoj k této alternativě k ropě se nesl celou diskusí. Jako jeden z řečníků vystoupil i ministr zemědělství Petr Gandalovič, který jako jediný nabídl vyváženější postoj.

Priority předsednictví: ČR a Švédsko chápou reformu zemědělské politiky podobně

Ministr zemědělství Petr Gandalovič po setkání se svým švédským protějškem Eskilem Erlandssonem uvedl, že v otázce snižování nákladů na přímé platby v rámci společné zemědělské politiky a liberalizace světového obchodu se zemědělskými produkty jsou obě země zajedno.
Zemědělství 13-07-2007

ČR bude žalovat Komisi u ESD

Ministr zemědělství Petr Gandalovič pro dnešní vydání MF DNES uvedl, že Česká republika bude žalovat Evropskou komisi (EK) u Evropského soudního dvora. Důvodem je pokuta, kterou Komise České republice udělila za nadlimitní zásoby potravin před naším vstupem do EU.
Zemědělství 21-03-2007

ČR si nezachová systém vyplácení přímých dotací pro zemědělce na komoditu

Včerejší schůzka Petra Gandaloviče a komisařky Mariann Fischer-Boel ukázala, že Evropská komise nehodlá ustoupit ze svého požadavku, aby všechny členské země EU zavedly vyplácení přímých dotací zemědělcům formou platby na plochu a nikoli na komoditu. ČR je poslední zemí EU, která tuto změnu neprovedla.
Evropské fondy 09-01-2007

Na dotační programy v roce 2007 půjde 2,5 miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) včera informovalo, že v rámci národních dotačních programů budou moci žadatelé v letošním roce vyčerpat celkem 2,5 miliardy korun.
Evropské fondy 15-11-2006

Gandalovič: Mechanismus rozdělování peněz z fondů EU je nutné zjednodušit

Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič na včerejší konferenci opět zdůraznil, že je nutné, aby v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013 došlo ke zjednodušení administrativy čerpání finančních prostředků z evropských fondů.
Evropské fondy 20-10-2006

Představitelé krajů a měst rozhodovali o evropských dotacích

Zástupci Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR se mohli poprvé účastnit schůzky ministra Gandaloviče s představiteli Evropské komise, která se uskutečnila tento týden. Byla uzavřena dohoda o prioritách rozvoje měst v letech 2007 – 2013.
Evropské fondy 16-10-2006

MMR opět zpracovává projektové žádosti v rámci SROP

Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič minulý pátek opět uvolnil čerpání finančních prostředků ze Společného regionálního operačního programu (SROP). Rozhodnutí se ale nevztahuje na opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.
Evropské fondy 12-10-2006

MMR dočasně pozastavilo čerpání peněz v rámci programu SROP

Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič včera dočasně pozastavil čerpání finančních prostředků v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). Důvodem je zatčení tří osob podezřelých z „podvodu a vydírání“ ve snaze získat evropské peníze.
Evropské fondy 11-10-2006

Podle Martínka by předčasné volby ovlivnily čerpání z fondů EU

Bývalý ministr pro místní rozvoj Radko Martínek tvrdí, že v případě konání předčasných voleb by došlo k "vážnému ohrožení přílivu peněz z fondů Evropské unie".
Evropské fondy 02-10-2006

Podle MMR Česká republika urychlila čerpání peněz z evropských fondů

Mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) pro ČTK uvedla, že Česká republika ke konci srpna 2006 využila 79,2 % všech prostředků ze strukturálních fondů, které musí země vyčerpat do konce tohoto roku.
Evropské fondy 25-09-2006

Kraje budou rozhodovat o větším množství peněz z evropských fondů

Představitelé krajů se minulý týden dohodli s ministrem pro místní rozvoj Petrem Gandalovičem na zvýšení finančních prostředků, o kterých budou moci samostatně v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013 rozhodovat.
Evropské fondy 25-09-2006

EK zveřejnila poziční dokument k českému návrhu NSRR na léta 2007 – 2013

Evropská komise minulý týden České republice předala zprávu, ve které hodnotí návrh Národního strategického referenčního rámce ČR (NSRR) na období 2007 – 2013.

Aktuálně.cz: Vláda zrušila odbor pro informování o evropských záležitostech

Podle informací internetového portálu Aktuálně.cz rozhodla Topolánkova vláda o zrušení odboru pro informování o evropských záležitostech, který od roku 2004 fungoval na Úřadu vlády.
Evropské fondy 21-09-2006

Vláda nesouhlasí s postupem Komise u vodohospodářských projektů

Vláda České republiky na svém včerejším zasedání vyslovila nesouhlas s postojem Generálního ředitelství pro regionální rozvoj Evropské komise k žádostem o finanční podporu z Fondu soudržnosti na vodohospodářské projekty.