Tag: Futura

Průmysl a inovace 21-07-2008

Skončila jednání o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace

Ve čtvrtek 17. července uzavřela Komise jednání s ČR o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). OP VaVpI je jedním ze dvou operačních programů, které nabraly při schvalování největší zpoždění.
Průmysl a inovace 16-07-2008

Komise: Europass je úspěšný

Komise představila 4. července hodnotící zprávu Europassu, ze které vyplývá, že Europass dosahuje stanovených cílů. Jeho úspěch podtrhuje to, že internetové stránky Europassu navštívilo od jeho vzniku více jak 12 milionů lidí.
Průmysl a inovace 25-06-2008

Pro studenty ze třetích zemí by mělo být jednodušší získat víza

Výbor pro vzdělávání a kulturu EP v úterý projednal zprávu o programu Erasmus Mundus II (2009-2013). Europoslanci se shodli na tom, že pro podporu mobility studentů ze třetích zemí je nutné zjednodušit získání vstupních víz.
Digitální agenda 18-06-2008

V Praze se uskuteční konference o celoživotním vzdělávání

Mezinárodní průzkumy ukazují, že Česká republika patří z hlediska participaci na dalším vzdělávání v rámci Evropské unie mezi podprůměrné země. Nad příčinami tohoto stavu a východisky se zamyslí řečníci pražské konference věnované dalšímu vzdělávání na území hlavního města Prahy.
Průmysl a inovace 11-06-2008

V Lublani proběhla konference ministrů EUREKA

Ve slovinském hlavním městě Lublani se v pátek (6. června) uskutečnila konference ministrů zemí zapojených do sítě EUREKA. Konference se zúčastnil také komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik.
Průmysl a inovace 03-06-2008

V Bruselu probíhá konference o Evropském rámci kvalifikací

V Bruselu se bude dvoudenní konference (2. - 3. června) zabývat Evropským rámcem kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF) a případnými problémy s jeho uvedením do praxe.
Průmysl a inovace 27-05-2008

Komisař Janez Potočnik: Naším cílem je pátá svoboda – svoboda znalostí

Komise včera zveřejnila sdělení „Lepší kariéra větší mobilita: evropské partnerství pro výzkumné pracovníky“, v jehož rámci navrhuje přijmout sérii opatření, které by zlepšily mobilitu a možnosti profesního postupu pro výzkumné pracovníky v EU.
Průmysl a inovace 14-05-2008

Do programu Erasmus se zapojuje stále více studentů i pedagogů

Z údajů Komise vyplývá, že počet studentů, kteří ve školním roce 2006/2007 vyjeli do zahraničí v rámci programu Erasmus, vzrostl o 3% oproti údajům z předešlého roku. Počet vyučujících stoupl o 10%.
Průmysl a inovace 30-04-2008

Národní soustava povolání – nový monitorovací systém požadavků trhu práce

Na konferenci 29. dubna byl oficiálně představen právě spouštěný systém Národní soustavy povolání (NSP), který bude monitorovat požadavky trhu práce na výkon jednotlivých povolání.
Průmysl a inovace 29-04-2008

Realizovat úspěšně projekt, to chce v dnešní době hodně trpělivosti

Série rozhovorů v oblasti dalšího vzdělávání pokračuje rozhovorem s Alešem Přichystalem předsedou správní rady Českého institutu pro integraci Evropské unie. Institut pořádá vzdělávací kurzy v rámci projektu „Administrátor projektů spolufinancovaných z fondů EU“.
Průmysl a inovace 25-04-2008

EU odstranila překážky pro mezinárodní uznávání pracovních kvalifikací

Doba, kdy bude uznávání dosažené kvalifikace v jednotlivých členských zemích samozřejmostí, se opět o krůček přiblížila poté, co tento týden předsedové Rady a Evropské komise vydali společné doporučení na podporu mobility studentů a pracovníků v Evropské unii.
Průmysl a inovace 14-04-2008

Evropská unie chce podpořit mobilitu učňů a řemeslníků

Evropská komise minulý týden zveřejnila návrh, podle nějž by studenti odborných škol a učňové získávali evropské kredity podobně, jako je tomu dnes v případě vysokoškolského vzdělávání. Kredity by jim umožnily pokračovat ve studiu kdekoliv po celé EU a usnadnily uznání výsledků, kterých dosáhli v jiné členské zemi.
Průmysl a inovace 10-04-2008

Důležitá je velmi pečlivá a detailní příprava projektu

Série rozhovorů s realizátory projektů v oblasti dalšího vzdělávání podpořených z evropských fondů pokračuje rozhovorem s Hanou Netušilovou koordinátorkou projektu „Vzdělávání odborníků v psychiatrických službách“ ze sdružení Fokus Praha, o. s.
Průmysl a inovace 07-04-2008

Učitelé v ČR mají i díky financím EU možnost lépe porozumět autoevaluaci škol

V ČR probíhá projekt, jehož cílem je naučit pedagogy počátečního a dalšího vzdělávání autoevaluaci škol vyhodnotit a pružně reagovat na její výsledky. Projekt získal finanční podporu z ESF a státního rozpočtu ČR.
Průmysl a inovace 26-03-2008

Administrativa evropských projektů není složitá, jen na ní nejsme zvyklí

Série rozhovorů s realizátory projektů dalšího vzdělávání pokračuje rozhovorem s Pavlem Huškem, koordinátorem projektu „Systém odborného vzdělávání pracovníků sociálních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné“, ze sdružení Fokus Praha.
Průmysl a inovace 21-03-2008

Na internetových stránkách Europassu se zaregistrovalo již 2,5 milionu lidí

Na internetových stránkách Europassu vyplnilo životopis ji 2,5 milionu lidí. Europass přispívá k odstranění překážek mobility jak za vzděláváním, tak za zaměstnáním.
Průmysl a inovace 07-03-2008

Evropské fondy: Není složité projekt získat, s administrativou projektu je to už horší

Série rozhovorů s realizátory projektů v oblasti dalšího vzdělávání podpořených z evropských fondů pokračuje rozhovorem s Lenkou Slavíkovou z Institutu pro strukturální politiku IREAS.
Průmysl a inovace 05-03-2008

EU představila nový nástroj pro zajištění kvality vyššího vzdělávání

V Bruselu byl 4.března představen Evropský registr pro zajištění kvality ve vyšším vzdělávání (European Quality Assurance Register in Higher Education (EQAR). Do tohoto seznamu budou zařazeny agentury, které kontrolují kvalitu vyššího vzdělávání a splní jasně stanovená kritéria a podmínky.
Evropské fondy 29-02-2008

EurActiv zahajuje sérii rozhovorů s realizátory projektů v oblasti dalšího vzdělávání

Rozhovor s Irenou Divínovou z Občanského sdružení Élektra – Centra pomoci ženám zneužitým v dětství je první ze série rozhovorů s realizátory projektů v oblasti dalšího vzdělávání podpořených z evropských fondů.
Průmysl a inovace 15-02-2008

Ministři pro vzdělávání a mládež se sešli na pravidelném jednání v Bruselu

Ke dvoudennímu jednání (14.-15. února) se v Bruselu sešli ministři pro vzdělávání a mládež členských států EU. Zabývali se mimo jiné zprávou Komise o pokroku pracovního programu Vzdělávání a odborné vzdělávání 2010.
Průmysl a inovace 08-02-2008

Komise zveřejnila studii hodnotící program Leonardo da Vinci

Komise zveřejnila 31. ledna studii, která hodnotí úspěšnost programu Leonardo da Vinci. Program mimo jiné podporuje mobilitu zájemců o školení a další odborné vzdělávání v celé EU.
Průmysl a inovace 01-02-2008

Saarinen: Pro výzkum a vývoj je důležitá aktivita vlády ale i průmyslového sektoru.

Niilo Tapani Saarinen, viceprezident Vědecko-technologického parku ve finském Turku v rozhovoru pro Euractiv.sk tvrdí, že pro rozvoj výzkumu a vývoje je důležitá spolupráce mezi univerzitami, firmami a vládou.

EP: Je třeba odstranit překážky, které lidem brání v dalším vzdělávání

Evropský parlament tento týden přijal zprávu, v níž členské státy vyzývá k odstranění překážek, které lidi odrazují k účasti na dalším vzdělávání. Členské státy by mohly jejich motivaci zvýšit například daňovými pobídkami nebo vytvořením příznivějších podmínek pro rodiče, kteří se vrací do pracovního procesu.
Průmysl a inovace 16-01-2008

Cedefop zveřejnil doporučení pro zlepšení uznávání kvalifikací pracovníků ve vzdělávání

Evropské centrum pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) zveřejnilo zprávu, v níž doporučuje vedoucím představitelům členských států, jak zlepšit uznávání dalších kvalifikací učitelů a školitelů.