Tag: fond

Eurozóna 11-05-2011

Tajná sanační strategie ECB

Proč se Řecko, Irsko a Portugalsko musí choulit pod záchranným deštníkem Evropské unie a proč je potenciálním kandidátem Španělsko?
Evropské fondy 15-09-2005

Strategický rámec Společenství: vodítko pro financování z evropských fondů na období let 2007 až 2013

Evropská komise pozvolna konkretizuje obraz priorit, které by měly být rozhodujícím způsobem respektovány těmi řešiteli projektů, kteří se budou v období let 2007 – 2013 ucházet o podporu z fondů EU. Na počátku prázdninového období vyhlášený Strategický rámec Společenství v oblasti kohezní politiky na období 2007 – 2013 již nabízí poměrně velmi konkrétní představu o tom, na jaké oblasti bude Evropská komise klást prioritní důraz při uvolňování peněz ze společného rozpočtu Unie.
Evropské fondy 21-01-2005

Zhodnocení absorpční kapacity v českých regionech

Příspěvek „Zhodnocení absorpční kapacity v českých regionech“ je součástí sborníku z konference „Budoucnost strukturální politiky Evropské unie“, kterou na podzim 2004 v Praze uspořádal Institut pro strukturální politiku (IREAS). Zabývá se problematikou čerpání finančních prostředků z fondů a připraveností České republiky. Pozornost je věnována také podobě strukturálních fondů v programovém období 2007 – 2013.