Tag: Fond soudržnosti

Evropské finance 05-10-2020

Část evropských peněz na zaměstnávání půjde do dopravy, plánuje Česko

Česko plánuje zhruba dvě pětiny evropských peněz, které by mělo mít v příštích sedmi letech na zaměstnávání, celoživotní vzdělávání a sociální projekty, přesměrovat do dopravy a přeměny uhelných regionů.
Evropské finance 12-09-2019

Z Plzně do Rokycan za 11 minut. S modernizací trati pomohly fondy EU

Cestující z Plzně do Rokycan využívají od listopadu 2018 modernizovaný úsek železniční trati spolufinancovaný EU. Výhodou je rychlejší spojení a podle kraje také zatraktivnění Rokycan pro firmy a zájemce o bydlení. Stavba podle odborníků ovšem přináší komplikace pro nákladní dopravce.
Evropské fondy 17-07-2006

ECOFIN schválil legislativu pro provádění kohezní politiky na léta 2007 – 2013

Rada ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti EU (ECOFIN) minulý pátek přijala návrh nařízení týkající se využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013.
Evropské fondy 24-02-2006

Švýcarsko přispěje do Fondu soudržnosti EU

Švýcarsko vyčlenilo 640 milionů eur na podporu nových členských zemí Evropské unie. Finanční prostředky by měly být jednotlivým zemím rozdělovány prostřednictvím Fondu soudržnosti.
Evropské fondy 09-12-2005

MMR vyhlásilo výběrové řízení na efektivnější monitoring strukturální politiky EU

Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vypsal výběrové řízení na projekt „Zefektivnění monitoringu nástrojů strukturální politiky“.
Evropské fondy 07-11-2005

MMR vyhlásilo výběrové řízení na projekt „Aplikace principu PPP při realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti“

Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj vypsal minulý týden výběrové řízení na realizaci projektu „Aplikace principu PPP při realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti“.
Evropské fondy 14-03-2005

MMR vypsalo výběrové řízení „Příprava národních programových dokumentů České republiky pro období 2007 – 2013“

Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vyhlásil otevřené výběrové řízení na projekt „Příprava národních programových dokumentů České republiky pro období 2007 – 2013“.
Evropské fondy 06-12-2004

ČR čerpá správně dotace z EU u dvou programů

Závěrečná zpráva nezávislého auditu ukázala, že Česká republika dodržuje pravidla pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU pouze u dvou programů z celkových deseti.
Evropské fondy 03-11-2004

MMR komentuje předběžné výsledky auditu

Ministerstvo pro místní rozvoj v těchto dnech vyhodnocuje průběžné výsledky auditu, které vypracovala auditorská společnost PricewaterhouseCoopers. Audit se týkal připravenosti na čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.