Tag: finanční

Eurozóna 25-05-2010

Bude to bolet

Náhlá nedůvěra finančních trhů je šokující, proto bude muset také nastoupit šoková léčba států z dluhů

Proces tvorby evropské legislativy na příkladu směrnice o trzích finančních nástrojů

Integrace finančních trhů Evropské unie byl náročný a unikátní proces, který se musel vyrovnat s řadou normotvorných a procesních obtíží. Ambiciózní cíl harmonizace se do roku 2005 nepodařilo splnit a státy se s implementací příslušné legislativy zpozdily. V současné době překonává Evropský finanční trh nástrahy světové hospodářské krize.

Srovnání vývoje měn visegrádské čtyřky po vzniku krize

Vývoj měnových kurzů a směnných relací je velmi obtížné predikovat i vysvětlovat, jelikož existuje mnoho proměnných, které zmíněné veličiny ovlivňují. Navzdory tomu, z grafů zachycujících vývoj české koruny (CZK), polského zlotého (PLN) a maďarského forintu (HUF) ve vztahu k euru lze vyčíst společné charakteristiky.
Digitální agenda 25-10-2007

Evropská komise chce zvýšit mobilitu bankovních klientů

Analýza České spořitelny se zabývá šetřením Evropské komise v oblasti retailového bankovnictví, které odhalilo řadu překážek bránících klientům využívat výhod jednotného trhu a podrobuje kritice opatření, jež Evropská komise navrhuje na odstranění tohoto stavu.
Budoucnost EU 14-03-2005

Jak bude vypadat finanční perspektiva 2007 – 2013

Jednou z hlavních priorit nastoupivšího lucemburského předsednictví EU je i nalezení dohody o budoucí podobě finanční perspektivy na léta 2007 až 2013. Podle návrhu Evropské komise pozice České republiky jako čistého příjemce z Evropského rozpočtu výrazně posílí. Evropský rozpočet je hlavním finančním nástrojem realizace politik Evropské unie a naplňování jejího poslání. Přitom ještě do roku 1967 byly vlastně rozpočty tři, pro všechny tři Společenství (Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství uhlí a oceli a Euroatom).