Tag: excelence

Evropské fondy 24-08-2010

Nové české hvězdy na poli evropské vědy a výzkumu

Je jejich devět, a pokud uspějí, vyrostou v regionech České republiky do konce roku 2015 špičková vědecká centra mezinárodního významu. Evropská unie na jejich vznik vynaloží 17 miliard korun.
Eurozóna 15-10-2009

Evropské výzkumné sítě se bez podpory EU často neudrží

Většina špičkových výzkumných sítí (tzv. sítí excelence) se rozpadá ve chvíli, kdy do nich přestanou proudit finance z EU, píše se ve zprávě Evropského účetního dvora. Do výzkumných sítí byly pumpovány miliardy eur z evropských zdrojů v naději, že budou schopné normálně fungovat i poté, co jejich financování Evropskou unií přestane. Skutečnost je ale často jiná.
04-06-2009

Ministerstvo školství otevřelo výzvu v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Prioritní osy 1 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
Průmysl a inovace 21-10-2008

EU podporuje vytváření špičkových inovačních klastrů

Komise představila sdělení, v němž navrhuje sérii opatření, která by měla v EU usnadnit a podpořit vytváření špičkových inovačních klastrů, jež obstojí v mezinárodní soutěži.