Tag: Evropský soudní dvůr

Aktuálně v EU 20-01-2022

V Polsku dál působí orgán trestající soudce. Uhraďte pokutu, vyzvala EK

Evropská komise vyzvala Polsko, aby zaplatilo pokutu za to, že přes rozhodnutí unijního soudu neukončilo činnost disciplinární komory, tedy orgánu, který se zabývá prohřešky soudců. Uvedl to dnes mluvčí Komise. Varšava má na reakci 45 dní.
Aktuálně v EU 28-07-2020

Facebook uspěl v prvním kole před evropským soudem

Facebook vyhrál první kolo  soudní bitvy proti Evropské komisi, která podle něj požaduje nadměrné množství informací v souvislosti se svým vyšetřováním internetové společnosti. Tribunál Soudního dvora Evropské unie rozhodl o pozastavení platnosti tohoto požadavku, dokud neučiní konečné rozhodnutí, uvedla agentura...

Soudní dvůr EU nařídil Polsku zastavit činnost disciplinární komise vyšetřující soudce

Soudní dvůr Evropské unie dnes vydal rozhodnutí, kterým Polsku nařizuje  zastavit činnost disciplinární komise. Disciplinární režim je předmětem žaloby Evropské komise na Polsko, která Soudní dvůr v lednu požádala, aby účinnost ustanovení do vydání rozsudku pozastavil.
Digitální agenda 03-10-2019

Soudy v EU mohou nařídit Facebooku mazání urážlivých příspěvků, rozhodl Soudní dvůr

Soudy v EU mohou společnosti Facebook nařídit, aby napříč svou sociální sítí po celém světě smazala takové příspěvky uživatelů, které jsou v rozporu se zákonem. Dnes o tom rozhodl Soudní dvůr EU.
Energetika 02-08-2019

Nord Stream 2 si stěžuje na směrnici o zemním plynu u Soudního dvora EU

Společnost Nord Stream 2 AG se ve svém sporu s Evropskou komisí rozhodla k nečekanému kroku. Obrátila se na Soudní dvůr EU s požadavkem zrušení revize směrnice o zemním plynu. Společnost ji totiž považuje za diskriminující.

Reforma polské justice je v rozporu s unijním právem, rozhodl Soudní dvůr EU

Soudní dvůr Evropské unie dospěl k závěru, že polské právní předpisy snižující věkovou hranici pro odchod do důchodu soudců polského nejvyššího soudu jsou v rozporu s unijním právem.
Doprava 18-06-2019

Německé dálniční poplatky jsou diskriminační, rozhodl Soudní dvůr EU

Soudní dvůr Evropské unie dnes uznal stížnost Rakouska na chystané německé dálniční poplatky pro osobní automobily. Opatření podle soudu diskriminuje majitele motorových vozidel ze zahraničí, a je tak v rozporu s unijním právem.

Slyšení o české žalobě na zbraňovou směrnici čeká unijní soud v březnu

Soudní dvůr EU se bude 5. března zabývat žalobou, kterou Česká republika napadla změny směrnice o zbraních z roku 2017, zakazující některé poloautomatické zbraně či určité typy zásobníků.

Soudní dvůr EU jako klíčový hráč evropské integrace

Soudní dvůr EU (SDEU) ovlivňuje životy Evropanů více, než by se mohlo na první pohled zdát. Ročně řeší až 1600 případů, čímž převyšuje kterýkoli národní soud. 

Soudní dvůr vyhověl Komisi, Polsko musí pozastavit kritizovaný zákon o justici

Spor Evropské komise s Polskem ohledně kontroverzní justiční reformy se dostává do nové fáze. Soudní dvůr EU dnes polské vládě nařídil, aby pozastavila uplatňování zákonů, které snižují důchodový věk soudcům Nejvyššího soudu.

Soud EU: Irsko nemusí vydat stíhaného Poláka, pokud by se doma nedočkal spravedlivého procesu

Soud EU vyslal zásadní signál ke sporu mezi Evropskou komisí a Polskem ohledně nezávislosti justice. V případu Poláka zatčeného v Irsku rozhodl, že nemusí být vydán do Polska, pokud by se tam nedočkal spravedlivého procesu.

Evropská komise vyhrožuje Švédsku žalobou

Švédsku hrozí mnohamilionová pokuta od Evropské komise a možná i soud v Lucemburku. Důvodem je to, že země nemá jednotný systém daní u alkoholických nápojů. U vína a piva z dovozu se účtuje vyšší daň, než je tomu u vína a piva domácí výroby.

Evropský soudní dvůr přivítal nové členy

11. a 12. května 2004 probíhá v Lucemburku formální zasedání Evropského soudního dvora (ESD). Při této příležitosti budou do funkcí soudců uvedeni zástupci nových členských států Evropské unie. Od 1. května 2004 je tento orgán složen z 25 soudců a 8 generálních advokátů, jak stanovila Smlouva z Nice a Přístupová smlouva.

Evropský soudní dvůr

Postavení Evropského soudního dvora (oficiální název Soudní dvůr Evropských společenství), který sídlí v Lucemburku, je zakotveno v základních smlouvách všech tří Společenství. Jeho posláním je zajišťovat dodržování práva při výkladu a provádění těchto smluv a právních aktů, vydávaných na jejich základě orgány Společenství, a to všemi adresáty evropského práva. Je hlavním ochráncem legality při budování evropského práva jako systému a garantem fungování Unie jako právního společenství, respektujícího ústavní principy právního státu (rule of law), které sám zároveň dotváří na bázi základních smluv a ústavních tradic společných členským státům. Spolu s Komisí a Evropským parlamentem vystuuje jako výrazný integrační faktor , neboť svými podněty působí na posilování nadstátních rysů právního a institucionálního uspořádání Unie.

Základní druhy řízení před Evropským soudním dvorem

Evropský soudní dvůr (dále jen ESD) plní svou hlavní úlohu, tedy zajišťování dodržování komunitárního práva ze strany subjektů tohoto práva, tj. členských států, orgánů ES i jednotlivců, zejména tím, že v rámci několika základních druhů řízení rozhoduje o jemu předkládaných žalobách a návrzích. V posledních letech je každoročně k ESD podáváno až na tisíc různých návrhů a žalob. O těchto návrzích a žalobách pak ESD, respektive obě jeho součásti, rozhodují především v základních druzích řízení, kterými jsou řízení o přímých žalobách, řízení o předběžných otázkách, řízení incidenční a řízení o vydání posudku.