Tag: ESF

Evropské fondy 04-06-2012

Vladimír Šiška: Heslo ‘vyčerpat za každou cenu‘ je špatné

Díky mediální masáži, která nutí k vyčerpání všech prostředků, jsme si vytvořili celé odvětví, které se živí spotřebováváním peněz z evropských fondů. Je to spirála, která se roztáčí, a my ji musíme zastavit, říká v rozhovoru pro EurActiv první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška. Pokud jde o prostředky z ESF, měly by podle Šišky v příštím programovacím období přispět k vytvoření chytré sociální politiky, která bude lidi motivovat k hledání práce a zvyšování kvalifikace.
Evropské fondy 13-05-2012

Martin Šimáček: Fondy EU jsou pro vyloučené lokality jednou z mála šancí

EU navrhuje v budoucnu vynaložit 20 % prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF) na boj s chudobou a sociálním vyloučením. Česká republika ale má ale k podobně nastaveným podílům výhrady. Z vlády také zaznívá, že chudoba nepředstavuje pro Česko závažný problém. Některá ministerstva navíc lobbují za víc investic do budování infrastruktury na úkor měkkých projektů. Na to, nakolik je nutné v ČR řešit otázku chudoby, se EurActiv ptal Martina Šimáčka, ředitele vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.
Evropské fondy 27-03-2012

László Andor: Na rozvoj vzdělávání a dovedností by v ČR mělo proudit více prostředků

Česko potřebuje investice do vzdělávání, odborné přípravy nebo rozvoje dovedností, a proto by do těchto oblastí mělo proudit spíše více prostředků než méně. EurActivu to v rozhovoru řekl evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění László Andor.