Tag: ESF

Evropské finance 12-05-2021

Bohatá Praha a evropské dotace: Doplácí metropole na přísná pravidla?

Zástupci hlavního města Prahy tvrdí, že nově nastavená pravidla čerpání financí z evropských fondů jsou pro ni nevýhodná. Je tomu skutečně tak? Odpověď není vůbec jednoduchá.
Evropské finance 17-12-2020

Vláda chce přesměrovat část peněz ze sociálního fondu do infrastruktury, organizace se bouří

S rokem 2021 odstartuje nové programovací období. ČR nyní rozhoduje o tom, jak prostředky z fondů využije. Již v říjnu se objevila informace, že ČR chce posílit podporu infrastrukturních projektů na úkor těch sociálních. S tím ale nesouhlasí ani dotčené organizace, ani ministerstvo práce.
Evropské finance 05-10-2020

Část evropských peněz na zaměstnávání půjde do dopravy, plánuje Česko

Česko plánuje zhruba dvě pětiny evropských peněz, které by mělo mít v příštích sedmi letech na zaměstnávání, celoživotní vzdělávání a sociální projekty, přesměrovat do dopravy a přeměny uhelných regionů.
Evropské fondy 09-12-2014

Fondy EU pomohly opravit kavárnu na břehu Otavy. Teď zaměstnává zdravotně postižené

Kavárna Pontes pomáhá zdravotně postiženým lidem s jejich integrací do společnosti. V současné době zaměstnává šest zdravotně postižených, kteří zde rozvíjejí své profesní a lidské dovednosti. Kavárna také slouží jako místo, kde se setkávají dva světy – svět nehendikepovaných a svět zdravotně postižených. Byla vybudována i za pomoci z evropských fondů.
Evropské fondy 04-06-2012

Vladimír Šiška: Heslo ‘vyčerpat za každou cenu‘ je špatné

Díky mediální masáži, která nutí k vyčerpání všech prostředků, jsme si vytvořili celé odvětví, které se živí spotřebováváním peněz z evropských fondů. Je to spirála, která se roztáčí, a my ji musíme zastavit, říká v rozhovoru pro EurActiv první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška. Pokud jde o prostředky z ESF, měly by podle Šišky v příštím programovacím období přispět k vytvoření chytré sociální politiky, která bude lidi motivovat k hledání práce a zvyšování kvalifikace.
Evropské fondy 13-05-2012

Martin Šimáček: Fondy EU jsou pro vyloučené lokality jednou z mála šancí

EU navrhuje v budoucnu vynaložit 20 % prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF) na boj s chudobou a sociálním vyloučením. Česká republika ale má ale k podobně nastaveným podílům výhrady. Z vlády také zaznívá, že chudoba nepředstavuje pro Česko závažný problém. Některá ministerstva navíc lobbují za víc investic do budování infrastruktury na úkor měkkých projektů. Na to, nakolik je nutné v ČR řešit otázku chudoby, se EurActiv ptal Martina Šimáčka, ředitele vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.
Evropské fondy 27-03-2012

László Andor: Na rozvoj vzdělávání a dovedností by v ČR mělo proudit více prostředků

Česko potřebuje investice do vzdělávání, odborné přípravy nebo rozvoje dovedností, a proto by do těchto oblastí mělo proudit spíše více prostředků než méně. EurActivu to v rozhovoru řekl evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění László Andor.

Drábek: Navrhované priority ESF nám nevadí, procenta ano

Česko navrhované zaměření Evropského sociálního fondu (ESF) podporuje. Nejsme ale přesvědčeni, že je nutné, aby z evropské úrovně bylo přesně předepisováno, kolik má na kterou prioritu jít, řekl po konferenci k budoucí podobě fondu ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Spolu s rezortem školství je právě jeho úřad odpovědný za čerpání podstatné části prostředků z ESF.
Evropské fondy 19-03-2010

Europoslanci chtějí zrychlit proplácení peněz z evropských fondů

Poslanci v parlamentním výboru pro regionální rozvoj včera podpořili návrh, jehož cílem je zjednodušit a zrychlit proplácení peněz ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Poslanci věří, že uvolněné peníze vládám pomohou při řešení krize. Nová pravidla by mohla vstoupit v platnost v létě.
15-01-2010

MPSV otevřelo výzvu v oblasti rovných příležitostí mužů a žen

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
28-12-2009

Výzva k předkládání projektů v oblasti sociálního začleňování

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Průmysl a inovace 10-04-2008

Důležitá je velmi pečlivá a detailní příprava projektu

Série rozhovorů s realizátory projektů v oblasti dalšího vzdělávání podpořených z evropských fondů pokračuje rozhovorem s Hanou Netušilovou koordinátorkou projektu „Vzdělávání odborníků v psychiatrických službách“ ze sdružení Fokus Praha, o. s.
Průmysl a inovace 07-04-2008

Učitelé v ČR mají i díky financím EU možnost lépe porozumět autoevaluaci škol

V ČR probíhá projekt, jehož cílem je naučit pedagogy počátečního a dalšího vzdělávání autoevaluaci škol vyhodnotit a pružně reagovat na její výsledky. Projekt získal finanční podporu z ESF a státního rozpočtu ČR.
Evropské fondy 15-10-2007

Komise schválila první tři operační programy ČR

Evropská komise v pátek 12. října schválila tři operační programy (OP) České republiky, prostřednictvím kterých budou žadatelé čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF).
Evropské fondy 27-09-2007

Komise brzy schválí tři operační programy

Podle informací Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) by Evropská komise měla v brzké době schválit tři operační programy – OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita.
Evropské fondy 11-10-2006

Podle Martínka by předčasné volby ovlivnily čerpání z fondů EU

Bývalý ministr pro místní rozvoj Radko Martínek tvrdí, že v případě konání předčasných voleb by došlo k "vážnému ohrožení přílivu peněz z fondů Evropské unie".
Evropské fondy 14-09-2006

Evropský účetní dvůr kritizuje hodnocení Komise o využívání SF v letech 1994 – 1999

Evropský účetní dvůr včera zveřejnil zvláštní zprávu o následném hodnocení Evropské komise o využívání strukturálních fondů (SF) v rámci cílů 1 a 3 v programovacím období 1994 – 1999.
Evropské fondy 11-09-2006

MŠMT: programy financované z ESF se nesmí překrývat

Ministryně školství mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová chce zabránit překrývání programů, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu.
Evropské fondy 17-07-2006

ECOFIN schválil legislativu pro provádění kohezní politiky na léta 2007 – 2013

Rada ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti EU (ECOFIN) minulý pátek přijala návrh nařízení týkající se využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013.
Evropské fondy 20-06-2006

FAZ: EK požaduje zveřejňování informací o příjemcích dotací z evropských fondů

Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung včera informoval o plánu Evropské komise požadovat po členských státech Unie zpřístupnění podrobných informací o projektech, které jsou realizovány za pomoci finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.
Evropské fondy 22-11-2005

Vyhlášeno 2. kolo Globálních grantů

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) včera vyhlásila druhé kolo Globálních grantů pro nestátní neziskové organizace (NNO).
Evropské fondy 25-07-2005

MPSV vypsalo výběrové řízení na projekt týkající se vyloučených romských komunit

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil výběrové řízení na zpracování projektu „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit (komunit) a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“.
Evropské fondy 04-07-2005

MPSV vypsalo výběrové řízení na propagační materiál o Evropském sociálním fondu

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil výběrové řízení na projekt „Tvorba propagačního audiovizuálního materiálu zaměřeného na představení Evropského sociálního fondu v ČR a jeho zaměření“.
Evropské fondy 10-01-2005

První výzva k podávání žádostí v rámci Globálních grantů

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zveřejnila v pátek první výzvu k podávání žádostí v rámci dvou tzv. Globálních grantů, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu (ESF). Výzva je určena pouze pro nestátní neziskové organizace (NNO).