Tag: erdf

Evropské finance 12-05-2021

Bohatá Praha a evropské dotace: Doplácí metropole na přísná pravidla?

Zástupci hlavního města Prahy tvrdí, že nově nastavená pravidla čerpání financí z evropských fondů jsou pro ni nevýhodná. Je tomu skutečně tak? Odpověď není vůbec jednoduchá.
Evropské finance 21-08-2020

Peníze z EU pomohou krajským hygienám bezpečněji komunikovat a sdílet data

Informační systém krajských hygienických stanic v ČR potřebuje zmodernizovat a především zabezpečit. Realizace projektu spolufinancovaného z evropských fondů se ale neobešla bez komplikací, které jsou spojené s čínskou firmou Huawei.
Evropské finance 03-12-2019

Kohezní politika aneb Jak se EU podílí na rozvoji českých regionů

Evropská unie se prostřednictvím regionální politiky podílí na zvyšování životní úrovně napříč evropskými regiony. Jak se tato politika vyvíjela a jak by mohla vypadat v novém programovém období?
Digitální agenda 29-07-2010

Fondy EU v Berlíně pomáhají v rozjezdu „kreativním“ firmám

Sídla velkých společností v Berlíně příliš nenajdete, zato malých a často inovativních podniků je zde více než dost. Na rozdíl od jiných velkých měst se tu daří hlavně firmám podnikajícím v tzv. kreativním byznysu – ať už jde o umělce, architekty nebo módní návrháře. S podporou evropských fondů zde nyní vznikl projekt, který začínajícím firmám pomáhá překonávat prvotní překážky související se vstupem na trh.
Evropské fondy 06-08-2008

Deset českých měst získalo finance z programu IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo přidělení financí z evropských fondů z Integrovaného operačního programu (IOP). Se svými projektovými žádostmi uspěl Benešov, Jaroměř, Kadaň, Litomyšl, Písek, Prachatice, Přelouč, Tábor, Tanvald a Vysoké Mýto.
Doprava 03-10-2007

RR Střední Čechy vyhlásila první výzvu v oblasti dopravní infrastruktury

Regionální rada (RR) regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlásila první výzvu v oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. Projektové žádosti je možné podávat do 31. prosince 2007.
Evropské fondy 14-09-2006

Evropský účetní dvůr kritizuje hodnocení Komise o využívání SF v letech 1994 – 1999

Evropský účetní dvůr včera zveřejnil zvláštní zprávu o následném hodnocení Evropské komise o využívání strukturálních fondů (SF) v rámci cílů 1 a 3 v programovacím období 1994 – 1999.
Evropské fondy 17-07-2006

ECOFIN schválil legislativu pro provádění kohezní politiky na léta 2007 – 2013

Rada ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti EU (ECOFIN) minulý pátek přijala návrh nařízení týkající se využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013.
Evropské fondy 03-05-2006

Příjem žádostí v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR – Polsko byl ukončen

Od května 2006 už nelze na české straně předkládat projektové žádosti v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko, protože byly vyčerpány všechny finanční prostředky alokované na tuto iniciativu pro období 2004 – 2006.
Evropské fondy 04-04-2005

Vyhlášena 2.výzva k předkládání žádostí o dotace ze státního rozpočtu v rámci Interreg IIIC

Minulý týden Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo druhou výzvu na předkládání žádostí o dotace ze státního rozpočtu. Dotace se vztahují na podporu národního financování českých projektových partnerů meziregionálních projektů, které jsou realizovány v rámci iniciativy ES Interreg IIIC.
30-11-1999

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)

Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) vznikl v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky k financování strukturální pomoci prostřednictvím regionálních rozvojových programů zaměřených nanejvíce postižené oblasti a ke snižování meziregionálních nerovností. V současné době patří mezi nejvýznamnější strukturální fondy. Úkoly...