Tag: EQUAL

Sociální politika 02-10-2007

MPSV vyhlásilo pátou výzvu v rámci CIP EQUAL

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo pátou výzvu pro předkládání projektů v rámci Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL). Projektové žádosti je možné předkládat do 31. října 2007.
Evropské fondy 31-05-2006

MPSV vyhlásilo výzvu v rámci Iniciativy EQUAL

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyzval k předkládaní projektových žádostí v rámci Opatření 5.1 Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce v oblastech Cíle 1.
Evropské fondy 16-11-2004

Hodnocení projektů v rámci CIP EQUAL je v závěrečné fázi

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) včera sdělilo, že první granty v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) budou uděleny do konce roku 2004.
Evropské fondy 09-11-2004

Dodatečná výzva v rámci CIP EQUAL

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo dodatečnou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Akce 1 Programu Iniciativy Společenství EUQUAL (CIP EQUAL). Výzva se týká opatření 5.2 Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce v oblasti Cíle 3 (hlavní město Praha).
Evropské fondy 06-10-2004

O prostředky z evropského programu na zlepšení trhu práce je velký zájem

Druhá výzva k předkládání projektů v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL, která byla ukončena na konci září 2004, vyvolala velký zájem. Celkem 122 projektů usiluje o získání finančních prostředků z tohoto programu.
Evropské fondy 18-03-2004

Přípravy na Iniciativu EQUAL

V současné době je v poslední fázi projednávání Programového dokumentu Iniciativy EQUAL (CIP EQUAL) a programového dodatku a tak lze již konkretizovat hlavní termíny, se kterými se počítá pro vyhlášení výzvy a předkládání projektů.
Evropské fondy 30-11-1999

Příručka poradí zaměstnavatelům, jak umožnit skloubení profesního a rodinného života pracovníků

Český svaz žen finalizuje práci na projektu „Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života – partnerství v rodině“, v rámci kterého by měla vzniknout příručka s návodem pro zaměstnavatele, jak pracovníkům umožnit lepší sladění pracovního a rodinného života.