Tag: eps

Energetika 26-07-2011

Energetická bezpečnost a pozice Turecka v evropském sousedství

Turecko může Evropské unii pomoci při naplňování dvou hlavních strategických cílů. Prvním z nich je zachování charakteru bezpečnostního společenství prostřednictvím lépe fungující Evropské politiky sousedství (EPS). Druhým cílem je učinit z EPS efektivní nástroj pro zajištění evropské energetické bezpečnosti.

Zpráva EU dává vinu za loňský konflikt Gruzii

Rusko vyjádřilo spokojení s nezávislou zprávou o jeho pětidenní válce s Gruzií, ke které došlo v srpnu 2008. Zprávu, která byla včera (30. září) zveřejněna, nechala vypracovat Evropská unie.

Komise na projekty v rámci politiky sousedství uvolňuje 70 milionů euro

Komise včera rozhodla o přidělení 70 milionů eur pro rok 2009 do Finančního nástroje politiky sousedství (Neighbourhood Investment Facility, NIF). S pomocí těchto peněz budou partnerské země moci ovlivnit, zda se jim podaří na investiční projekty získat ještě další finance.

Východní partnerství zůstává zahraničněpolitickou prioritou ČR

Zahájení projektu Východního partnerství patřilo k zahraničněpolitickým prioritám ČR během předsednictví v Radě EU v uplynulých šesti měsících. Vládní Výbor pro evropské záležitosti schválil materiál, dle nějž by ČR měla zůstat aktivní v této oblasti i po skončení předsednictví.
Aktuálně v EU 03-12-2008

Komise představila návrh Východního partnerství

Komise prezentovala 3. prosince návrh podoby Východního partnerství, díky němuž by se měly posílit nejen vztahy EU s východními sousedy, ale i jejich vzájemné vztahy. Východní partnerství je novou iniciativou EU v rámci Evropské politiky sousedství.
Aktuálně v EU 26-05-2008

Polsko a Švédsko obhajují „východní iniciativu“

Polsko a Švédsko dnes oficiálně v Bruselu představí návrh na posílení vazeb mezi EU a jejími východními sousedy.

Nevládní organizace chtějí dopisem EIB zabránit výstavbě rychlostních silnic

Představitelé osmnácti nevládních organizací v České republice usilují o to, aby nedošlo k výstavbě dvou rychlostních silnic na Moravě a rozšíření dálnice D1. Za tímto účelem poslali dopis prezidentovi Evropské investiční banky, která by měla výstavbu finančně podpořit.