Tag: EPP-ED

Barroso: Lituji rozhodnutí konzervativců odejít z EPP–ED

Předseda Komise José Manuel Barroso včera během návštěvy Velké Británie jednal s britským premiérem Gordonem Brownem a také s lídrem konzervativců Davidem Cameronem. Konzervativci minulý týden oznámili, že po evropských volbách odejdou z frakce EPP–ED.
Aktuálně v EU 12-03-2009

Ocitne se ODS na okraji evropské politické scény?

Je pravděpodobné, že ODS spolu s britskými konzervativci opustí po červnových volbách do Evropského parlamentu frakci EPP-ED. Potvrdil to včera europoslanec a lídr kandidátky ODS Jan Zahradil.
Aktuálně v EU 11-07-2008

Sarkozy: Musíme vymanit Evropu z krize

Francouzský prezident včera předstoupil před poslance Evropského parlamentu, aby jim představil priority francouzského předsednictví v Radě EU na následujících šest měsíců.
Evropské fondy 24-04-2008

Evropský parlament schválil navigační systém Galileo

Poslanci Evropského parlamentu včera výraznou většinou schválili kompromisní návrh na vytvoření satelitního navigačního systému Galileo.
Energetika 20-04-2008

Komise: ochrana před Gazpromem bude nutná

Podle vyjádření vysoké představitelky Komise se Unie musí bránit proti rozprodávání strategických energetických aktiv do zahraničí. Někteří členové sedmadvacítky s takovým postojem ale nesouhlasí. Napětí s blížícím se hlasováním o energetické liberalizaci v EP a Radě stoupá.
Zemědělství 13-03-2008

Evropský parlament požaduje v rámci reformy SZP větší flexibilitu

Zpráva Evropského parlamentu o návrhu Komise na reformu Společné zemědělské politiky (SZP) říká, že členské státy potřebují více flexibility v rozhodování o přímé pomoci, aby mohla být zajištěna bezpečnostní síť v případě velké krize.

EP rozhodoval o rozdělení poslaneckých mandátů po roce 2009

Poslanci Evropského parlamentu (EP) včera hlasovali o rozdělení poslaneckých křesel po volbách, které se uskuteční v roce 2009. Počet křesel ve funkčním období Parlamentu 2009–2014 by měl být maximálně 750.
Budoucnost EU 11-10-2007

Představitelé EU září před summitem EU optimismem

Zástupci portugalského předsednictví a Evropské komise jsou přesvědčeni o tom, že na nadcházejícím summitu v Lisabonu bude dosaženo dohody o návrhu Reformní smlouvy. Včera informovali Evropský parlament o nejnovějším vývoji v této věci.

EP podporuje vznik Evropského technologického institutu

Evropský parlament (EP) vydal oficiální souhlas s vytvořením Evropského technologického institutu (ETI). Učinil tak i přesto, že vznik ETI je kritizován ohledně nerealistického rozpočtu a objevují se také obavy, že institut by se mohl stát „další agenturou EU“, nebo ještě hůře „zbytečnou věcí“.

Novým koordinátorem EU pro boj proti terorismu je Belgičan

Ministři spravedlnosti a vnitra členských zemí EU se včera shodli na novém protiteroristickém koordinátorovi EU. Důvodem bylo odstoupení Holanďana Gijse de Vriese na konci března 2007, který funkci protiteroristického koordinátora EU vykonával od března 2004.

Jednotný trh – projekt přátelský k občanům?

Poslanci Evropského parlamentu při revizi evropské strategie jednotného trhu zdůraznili, aby se Evropská komise více zaměřila na iniciativy, které budou prospěšné pro občany EU a malé a střední podniky, např. snižování administrativní zátěže a vytváření kvalitních pracovních míst.
Budoucnost EU 30-08-2007

Evropský parlament: součástí diskuse o nové Smlouvě EU budou i politické otázky

Britská výjimka týkající se Charty základních práv patří mezi otázky, které bude nutné „důkladněji právně objasnit“, uvedli zástupci Evropského parlamentu na mezivládní konferenci po setkání s předsedou Evropské komise Barrosem.

EP se bude zabývat reformou poštovního trhu

Evropský parlament bude dnes hlasovat o kontroverzním plánu na otevření evropského poštovního trhu konkurenci. Tohoto kroku se obávají odbory a národní monopoly. Podle Komise je ale nezbytný pro přežití sektoru a zároveň budou tyto služby levnější, rychlejší a inovativnější.
Budoucnost EU 09-07-2007

EP dá zelenou mezivládní konferenci

Očekává se, že Evropský parlament (EP) podpoří mandát pro mezivládní konferenci o „Smlouvě o reformě“ navzdory své kritice týkající se velkého množství výjimek a poznámek pod čarou v návrhu textu nové smlouvy, který byl odsouhlasen na červnovém summitu EU.
Budoucnost EU 23-03-2007

EU oslaví 50. výročí

Jak se představitelé členských států EU připravují na oslavy 50. výročí podepsání Římských smluv, na poslední chvíli se objevil nesouhlas s Berlínskou deklarací popisující hlavní úspěchy EU a budoucí perspektivy.

V EP vznikne nový Výbor pro klimatické změny

Na včerejším zasedání Konference předsedů v Evropském parlamentu (EP) bylo rozhodnuto o vytvoření dočasného výboru, který by se měl zabývat problematikou klimatických změn. Inspirací byl vznik podobného výboru v americkém kongresu.

Evropský parlament kritizuje Komisi ohledně sociální odpovědnosti podniků

Zpráva Evropského parlamentu (EP) o sdělení Komise týkající se sociální odpovědnosti podniků, která byla schválena 9. března, kritizuje přístup Evropské komise ponechat na společnostech rozhodnutí o tom, jak včlenit požadavky na ochranu životního prostředí a na dodržování principů v sociální oblasti do podnikatelské praxe.

V EP vznikne v roce 2009 nová frakce

Předseda ODS Mirek Topolánek spolu s předsedou britské Konzervativní strany Davidem Cameronem včera potvrdili úmysl vytvořit v roce 2009 novou politickou skupinu v Evropském parlamentu (EP).
Aktuálně v EU 15-02-2007

EP dal přednost recyklaci odpadů před jejich spalováním

Poslanci Evropského parlamentu (EP) schválili závazné cíle pro snížení odpadů a představili hierarchii, která dává přednost prevenci, opětovnému použití a recyklaci odpadů.

Poslanci EP varují před „horami zubních past“ na evropských letištích

Rozhněvaní poslanci Evropského parlamentu (EP) řekli komisaři pro dopravu Barrotovi, že Evropská unie musí přehodnotit nynější pravidla, která pasažérům zakazují brát na palubu letadla více než 100 ml tekutin.
Digitální agenda 09-02-2007

EU chce posílit důvěru spotřebitelů v elektronické obchodování

Evropská komise včera zveřejnila zelenou knihu, jejímž cílem je změnit evropskou legislativu o ochraně spotřebitele tak, aby odpovídala „rychlému vývoji v digitálním světě“.

EP má nové vedení parlamentních výborů

Poslanci Evropského parlamentu (EP) na svém plenárním zasedání v Bruselu schválili nové předsednictvo jednotlivých parlamentních výborů a podvýborů.

Novým předsedou EP se stal Pöttering

Německý křesťanský demokrat Hans-Gert Pöttering byl včera zvolen dvanáctým předsedou přímo voleného Evropského parlamentu (od roku 1979). Vystřídá tak socialistu Josepa Borrela, který v čele Parlamentu stál od července 2004.

EP se připravuje na volbu nového vedení

Evropský parlament (EP) vstoupil do druhé poloviny svého funkčního období. Je pravidlem, že v této době dochází k výměně předsedy, místopředsedy a předsedů jednotlivých výborů Parlamentu.