Tag: energie

Aktuálně v EU 04-12-2015

Klimatická konference v Paříži

Od 30. listopadu do 11. prosince 2015 se v Paříži koná 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), známá také pod zkratkou COP21 (21st Conference of the Parties). Mimořádně vysoká účast naznačuje význam tohoto fóra, jehož výsledkem se má stát v první řadě přijetí závazné pro všechny členy OSN dohody o klimatické změně.
Aktuálně v EU 24-11-2015

Jaká je skutečná cena ropy a plynu?

„Trh ani dříve nefungoval a je úkolem státu, aby dokázal nastavit takové podmínky, aby se snižování spotřeby energií stalo skutečně prioritním úkolem energetické politiky,“ píše ve svém komentáři projektant v oblasti energetiky a vedoucí energetické sekce Strany zelených Milan Šimoník. Vysvětluje také, jak úspory energie souvisí s ochranou proti terorismu.
Aktuálně v EU 25-06-2015

Think-tank Evropské hodnoty vybírá nejzajímavější evropské analýzy

Čemu se v uplynulých dvou týdnech věnovaly přední evropské think-tanky a akademické instituce? V pravidelném přehledu ty nejzajímavější analýzy pro čtenáře EurActivu zpracovává český think-tank Evropské hodnoty.

Praktické informace o bydlení v pasivních domech mají svou cenu

Jak se vyhnout možným potížím při stavbě a využívání pasivního domu? Nejlépe mohou zájemcům o bydlení v pasivní budově poradit samotní majitelé takových domů, kteří si dobře pamatují, jak pro ně byly praktické informace a rady zpočátku důležité.

Nulové budovy? Byznys je připraven a očekává podporu státu

Nejvíce energie v Evropě spotřebují budovy, ačkoli existují opatření na snížení této náročnosti. V České republice je spotřeba energie na jednotku HDP o polovinu vyšší, než průměr zemí EU27, a i proto si stát snižování spotřeby stanovil jako jednu z energetických priorit. Tato situace byla jedním z impulsů pro průzkum mezi investory a realizátory staveb v ČR, který provedla Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).
Energetika 18-04-2011

Pryč s atomem?

Když nedávno část Japonska zpustošilo zemětřesení a následné cunami, zprávy o obětech na životech brzy zastínil celosvětový strach z radioaktivního spadu z jaderné elektrárny Fukušima Daiči. Píše Bjørn Lomborg, vedoucí Centra Kodaňského konsenzu.

Energie budoucnosti? Jaderná energetika ve Střední Evropě

Heinrich Böll Stiftung ve spolupráci s Hnutím DUHA a českou pobočkou mezinárodní organizace WISE v následující analýze hledá příčiny popularity jaderné energetiky v zemích střední a východní Evropy, konkrétně v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Bulharsku.

Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU

Plynové krize 2006 a 2009 zásadně zdůraznily otázku bezpečnosti dodávek zemního plynu, především z Ruské federace. Pro středoevropské země jde o téma obzvláště citlivé a aktuální, ať už díky jejich výrazné závislosti na tomto dodavateli, kvůli podstatným změnám souvisejícím s nově budovanou plynovou infrastrukturou v regionu nebo v návaznosti na vývoj energetiky na úrovni Evropské unie.

Inovace může Evropě přinést zcela novou formu prosperity

V pátek 4. února zasedala v Bruselu Evropská rada, instituce složená z hlav států či premiérů 27 členských zemí. Pod patronátem maďarského předsednictví se debatovalo o dvou oblastech, které jsou pro EU klíčové: energetika a inovace. Evropská komise tyto body označila za hlavní priority v rámci strategie EU2020.
Energetika 27-08-2010

Plyn z břidlic: „Zázračná zbraň“ energetiky EU?

Odvětví těžby zemního plynu v USA prošlo v posledních letech „tichou revolucí“ způsobenou inovativními vrtnými technikami. Díky nim lze získat lepší přístup k nekonvenčním zásobám plynu, zejména k plynu z břidlic. Kvůli těmto novým zásobám šel americký trh s plynem prudce vzhůru. Břidlicový plyn nyní představuje zhruba 20 procent celkové produkce plynu v USA, zatímco v roce 2000 šlo o jednotky procent.

Dejte východní Evropě peníze na snižování emisí a zvyšte cíl na 30 %

Za brzdu, která brání posunutí klimatického redukčního cíle z 20 na 30 % do roku 2020, považuje David Buchan, expert z Oxfordského institutu pro energetická studia, nové členské země. Jejich odpor by se dal ale zlomit v případě, že by Evropská unie přišla na způsob, jak dodatečné náklady na snižování emisí CO2 v zemích střední a východní Evropy financovat, píše analytik v komentáři zaslaném redakci EurActivu.

Obnovitelná energie v EU: srovnání ČR a Německa

Využíváním obnovitelných zdrojů energie můžeme snížit naši závislost na dovozu fosilních paliv a také alespoň částečně eliminovat negativní důsledky vypouštění emisí oxidů uhlíku do zemské atmosféry. Již v roce 1997 Evropská komise navrhla, aby do roku 2010 EU pokrývala 12 % své energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů, avšak v roce 2006 bylo dosaženo pouhých 7 %.
Aktuálně v EU 28-05-2007

Spiknutí proti Moskvě

Běloruský novinář Alexandre Gajdamacký pro týdeník Respekt píše o příčinách sporů Ruska a západního světa, které se naposled projevily na mrazivém evropsko-ruském summitu 18. května v Samaře.
Digitální agenda 23-04-2007

Šifra mistra Uteši

Evropská unie se v březnu zavázala ke zvyšování podílu energií z obnovitelných zdrojů v energetickém mixu. Jak je na tom Česká republika? Kdy se začne i v ČR vyplácet například pěstování biomasy?
Eurozóna 16-01-2007

Evropa ohlašuje zelenou revoluci

Analýza se zabývá balíčkem energetických návrhů, který minulý týden zveřejnila Evropská komise. Jak složitá ale budou vyjednávání o konkrétní podobě společné energetické politiky?
Budoucnost EU 03-05-2006

Turecké jaderné sny

Turecké Ministerstvo energetiky chce postavit nové atomové reaktory a učinit tak vstup Turecka do EU pro některé země přijatelnější. Tyto plány se ale zakládají na nerealistických předpokladech.
Aktuálně v EU 11-11-2005

Energetická politika EU a její nástroje

Energetická politika Evropské unie je charakteristická svou zvláštní povahou. Sice na komunitární úrovni existuje, velká část pravomocí však nadále zůstává v rukou členských států. Hovořit proto o společné energetické politice – po vzoru společné zemědělské politiky či společné obchodní politiky – by bylo chybné.