Tag: ekonomických

Eurozóna 15-09-2010

Stále není jasné, jaké ekonomické indikátory bude EU sledovat

Koordinace hospodářských politik zemí Evropské unie bude vévodit zítřejšímu setkání vrcholných představitelů členských států a vlád. Přestože v řadě oblastí došlo k určitému pokroku, diplomaté neoficiálně přiznávají, že státy se zatím nejsou schopny shodnout na tom, jaké ekonomické indikátory by při posuzování národních politik Unie vlastně měla sledovat.