Tag: ekologické

Klimatická změna 13-06-2011

Země EU si povedou „zelené účty“

Evropský parlament podpořil 7. června nové nařízení, které po členských státech požaduje harmonizaci ekologických statistik. V první fázi se harmonizace dotkne oblastí, jakými jsou znečišťování ovzduší, „zelené daně“ a pohyb surovin. Cílem je vybudovat evropský systém „environmentálních hospodářských účtů“.

Parlament podpořil značení ekologicky šetrných výrobků

Evropský parlament včera v prvním čtení podpořil dohodu o označování výrobků, které jsou v průběhu svého životního cyklu šetrnější k životnímu prostředí než jejich alternativy. Poslanci tak podpořili kompromis, který koncem března dojednalo české předsednictví.
Digitální agenda 12-03-2009

Parlament podpořil ekomýtné pro kamiony

I přes nesouhlas středopravých stran Evropský parlament včera podpořil návrh Evropské komise, který má vládám členských států umožnit, aby zpoplatnily jízdy nákladních vozidel a kamionů. Důvodem pro zavedení zvláštního mýtného je hluk, znečištění životního prostředí a dopravní zácpy, které tato vozidla způsobují.
Zemědělství 29-07-2008

Evropská unie propaguje ekologické zemědělství

EU rozjela v minulém týdnu kampaň s názvem: „Ekologické zemědělství: Šetrné k přírodě, prospěšné pro vás.“ Došlo k tomu na Zemědělském veletrhu venkova v Belgii. Kampaň se zaměří především na mladé lidi a děti.
Digitální agenda 18-04-2007

Ekologická daňová reforma v ČR nebude mít v první fázi na ekonomiku velký vliv

ČR zavede v letech 2008-2017 ekologickou reformu, která má zvýhodnit energie, které mají menší dopad na životní prostředí a přispět k omezování emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v souladu se závazky březnové Evropské rady.

Poslanci v EP zastavili zákon o biopotravinách

Parlament včera nevyjádřil hlasováním svůj postoj k evropské legislativě o ekologicky kontrolovaném zemědělství. Podařilo se mu tak získat čas pro vyjednávání o své legislativní pravomoci a o omezení GMO v ekologických výrobcích.
Digitální agenda 29-03-2007

Komise včera zahájila diskusi o využití tržních nástrojů pro účely ekologických politik

Komisaři Dimas (životní prostředí) a Kovács (zdanění) včera zveřejnili Zelenou knihu o využití tržních nástrojů pro účely politiky ochrany životního prostředí a energetické politiky.
Aktuálně v EU 29-03-2007

Parlament a Rada dosáhli kompromisu o fondech LIFE+

Doslova na poslední chvíli dosáhli včera Evropský parlament a Rada shody ve věci financování programů na ochranu životního prostředí LIFE+. Programy budou v letech 2007-2013 pracovat s celkovým rozpočtem téměř 2 miliard eur.
Digitální agenda 20-03-2007

EU chce bojovat proti klimatickým změnám daněmi

Komise 28. března zveřejní svou představu „zelených daní“, které by měly přispět k úsporám energie a snížení emisí skleníkových plynů. Podle Komise by taková ekologická daňová reforma mohla zvýšit konkurenceschopnost EU, neboť nabízí odklon od zdanění práce.
Zemědělství 30-06-2006

Zemědělci odmítají jednotné označování biopotravin v EU

V Lednici na Moravě, kde probíhá mezinárodní konference ekologického zemědělství, odmítli včera její delegáti jednotné označování biopotravin v EU i možnost jejich výroby z geneticky modifikovaných organismů.
Zemědělství 30-11-1999

Stav ekologického zemědělství v 25 členských státech EU

Za dvě poslední desetiletí se plocha ekologicky obdělávané zemědělské půdy v Evropě rozšířila ze 100.000 ha na 5,4 mil. ha. V roce 2002 tvořila 3,4% z celkové výměry zemědělské půdy v Evropské unii. Nejdynamičtější rozvoj ekologického zemědělství probíhal v 90. letech. I když se v posledních době tempo růstu poněkud zpomalilo, prognóza na tuto dekádu předpokládá další rozšíření podílu ekologicky obdělávané půdy proti současnému stavu o 3–5%. Mezi členskými státy EU je však situace v ekologickém zemědělství velmi rozdílná.