Tag: EFF

Evropské fondy 02-11-2006

OP rybářství 2007 – 2013 schválen

Vláda na svém včerejším zasedání schválila Operační program rybářství, jehož prostřednictvím se budou moci čerpat finanční prostředky z Evropského rybářského fondu v období 2007 – 2013.
Evropské fondy 01-11-2006

Vláda dnes projedná OP rybářství na období 2007 – 2013

Česká republika bude moci v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013 vyčerpat z Evropského rybářského fondu částku 27,1 milionů eur. Z národních zdrojů by mělo do této oblasti směřovat kolem devíti milionů eur. Peníze by se měly čerpat v rámci Operačního programu rybářství.