Tag: EEA

Evropské ovzduší se zlepšuje, negativní vliv na zdraví je však stále příliš velký

Kvalita ovzduší v zemích EU se v posledním desetiletí zlepšila, jeho znečištění však stále způsobuje statisíce předčasných úmrtí ročně, vyplývá ze zprávy EEA. Česko překračuje povolené limity.
Klimatická změna 11-02-2020

Pokud Evropa nedodrží klimatické cíle, musí očekávat více lesních požárů nebo intenzivnější povodně

Z analýzy EEA vyplývá, že pokud Evropa nedodrží cíle ohledně emisí skleníkových plynů, lze očekávat nárůst rizika samovolných lesních požárů o 40 procent, vzestup hladiny moře o více než půl metru či výrazně častější přívalové deště způsobující záplavy.

Nepřímé emise nahrávají potřebě energetických úspor

Domácnosti se v EU podílejí na produkci čtvrtiny emisí skleníkových plynů spojených se spotřebou energie. Poukazuje na to analýza, kterou nedávno vydala Evropská agentura pro životní prostředí. Významným problémem jsou podle studie především nepřímé emise. Řešením může být větší efektivita při výrobě energie nebo její spotřebě.

V EU panuje hluboké znepokojení z úbytku biodiverzity

Ministři životního prostředí zemí EU se včera, 25. června, vyslovili pro přesnější vymezení evropských politik na ochranu biodiverzity a pro začlenění služeb ekosystému do unijních politik, aby bylo možné měřit příčiny úbytku biodiverzity.
Energetika 19-10-2008

Unie je na dobré cestě ke splnění Kjóta

Patnáctka „starých“ členských států velmi pravděpodobně bez problémů dostojí svým závazkům na omezení emisí skleníkových plynů o 8% do roku 2012, ve srovnání s rokem 1990. Úspěšné unijní země ovšem budou muset pomoci těm, které v tomto ohledu zůstávají pozadu.
Aktuálně v EU 07-02-2008

EEA: nižší spotřebou k omezení emisí CO2 z odpadů

Přestože by emise skleníkových plynů z komunálního odpadu měly do roku 2020 díky většímu recyklování poklesnout, nemůže se Evropa plně spoléhat na to, že nové postupy hospodaření s odpadem vyřeší problém neudržitelných spotřebních a výrobních vzorců, upozorňuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
Aktuálně v EU 27-10-2006

EEA: EU neplní závazky z Kjóta

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) včera uvedla, že za současné situace pouze Velká Británie a Švédsko budou schopny splnit své závazky na snižování emisí skleníkových plynů.
Aktuálně v EU 26-06-2006

EU se potýká se zvyšováním emisí skleníkových plynů

Evropská unie zatím není schopna plnit své závazky z Kjótského protokolu a výrazněji se zasadit o snižování skleníkových plynů.
Budoucnost EU 23-02-2006

Islanďané do EU nechtějí

Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění 42,3% Islanďanů nemá zájem o vstup své země do Evropské unie.
Budoucnost EU 10-02-2006

Island v EU do roku 2015?

Islandský premiér Halldór Ásgrímsson se vyjádřil, že Island by se do roku 2015 mohl stát plným členem Evropské unie.