Tag: důchody

Evropská rada potvrdila doporučení, která Komise udělila členským státům. Výzvou pro ČR je důchodová reforma

Premiéři a prezidenti zemí EU se včera sešli v Bruselu, aby zde projednali nejdůležitější témata a výzvy, kterým Unie v současné době čelí. Kromě celonočního hledání kompromisu v otázkách migrace se Evropská rada zaměřila i na hospodářskou politiku.

Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2018

Letošní doporučení Evropské komise upozorňují na nízké platy českých učitelů a nezaměstnanost znevýhodněných demografických skupin. Dokument se mimo jiné zaměřuje i na udržitelnost českého důchodového systému a na nedostatky české vědy a výzkumu. Co si o tom myslí čeští odborníci?
Ekonomika 08-06-2018

Zvyšování důchodů ohrožuje české veřejné finance, všímá si toho i Evropská komise

Stanovení důchodového věku na 65 let a vyšší valorizace penzí způsobí další nárůst státních výdajů spojených se stárnutím obyvatelstva. Za padesát let by tak na důchody mělo jít až 10 % HDP ČR. Upozornila na to Evropská komise. 

Komise znovu doporučila ČR reformovat důchodový systém. Pozornost věnovala i učitelským platům

ČR by měla zlepšit důchodový systém a zadávání veřejných zakázek. Také by měla podporovat atraktivitu učitelské profese a zapojit matky s dětmi, handicapované a méně kvalifikované osoby do trhu práce. Doporučila jí to unijní exekutiva. 

Komise Česku doporučí, jak lépe hospodařit. Kamenem úrazu zůstávají důchody, daně i nedostatek pracovních sil

Česká ekonomika zažívá hospodářské oživení, stále si však nedokázala poradit s výzvami, kterým již několik let čelí. Problémem je nedostatek pracovních sil nebo udržitelnost veřejných financí spojená se stárnutím populace. 
migranti práce
14-12-2017

Infografika: Berou nám přistěhovalci místa? Podle statistik spíš zachraňují stárnoucí Evropu a oživují trh práce

V roce 2015 dorazilo do Evropy více než milion přistěhovalců. V Evropanech od té doby vzbuzují migranti obavy. Podle statistik ale oživují trh práce.
Evropský semestr ČR
Aktuálně v EU 23-06-2017

Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2017

Snížit administrativní zátěž pro podnikatele, zajistit udržitelnost důchodového systému nebo zkvalitnit vědu a výzkum. I letos předložila Evropská komise Česku doporučení pro reformy, které mohou posílit jeho hospodářství. Jak se na vybraná témata dívají čeští odborníci?
eu
Aktuálně v EU 23-06-2017

Summit EU schválil hospodářská doporučení, ČR má řešit administrativní zátěž

Evropská rada dnes v Bruselu potvrdila závěry pravidelného Evropského semestru. V jeho rámci dostala letos Česká republika od Evropské komise jen dvě doporučení. Přesto českou vládu čeká v následujících měsících mnoho práce zejména v oblasti elektronizace státní správy či v otázce snížení administrativní zátěže pro podnikatele.
05-06-2017

Martin Potůček: Náš důchodový systém je v porovnání s Evropou mnohem skoupější

S předsedou důchodové komise profesorem Martinem Potůčkem o výtkách Evropské komise na adresu probíhajících změn v důchodovém systému. Na rozdíl od řady ekonomů si nemyslí, že by udržitelnost veřejných financí měla být hlavním kritériem. Zdroje navíc tu prý jsou, je ale třeba provést změny v oblasti daní.
© Archiv Davida Marka
01-06-2017

David Marek: Na udržování stávající životní úrovně penzistů tu zdroje nejsou

S hlavním ekonomem poradenské společnosti Deloitte jsme hovořili o výhradách Evropské komise k nastavení českého důchodového systému. Podle Komise v dlouhodobém výhledu není udržitelný a nedávné kroky vlády, jako jsou štědřejší valorizace penzí nebo nastavení horní hranice pro odchod do důchodu, mohou situaci ještě zhoršit.

ČR dostala pokutu za prodlevy při implementaci směrnice o penzijním pojištění

Česká republika bude muset zaplatit pokutu ve výši 250 tisíc eur (v přepočtu necelých 6,5 milionu korun), kterou ji za prodlevy při implementaci směrnice EU o penzijním pojištění zaměstnanců vyměřil Soudní dvůr EU.

ČR přestane dorovnávat slovenské důchody

Česko přestane vyplácet vyrovnávací příspěvek důchodcům, kteří za Československa pracovali na Slovensku, a jejich penze je tak nižší. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které o celé věci rozhodlo, tak reagovalo na rozsudek Soudního dvora EU, který Česku pravomoc rozhodovat o dorovnávání důchodů potvrdil. Nařídil mu ale, aby stejným způsobem přistupovalo ke všem členským státům EU.
Eurozóna 20-12-2010

Otevřete svůj trh, napomíná OECD Španělsko

Reforma pracovního trhu a snižování deficitu státního rozpočtu nebudou stačit, pokud současně neliberalizujete trh, varuje Španělsko Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj (OECD), sdružující 34 rozvinutých států včetně Česka.
Sociální politika 30-06-2010

Brusel chce ovlivňovat důchodové reformy

V připravované zelené knize Evropská komise členským státům EU doporučí, aby zvýšily věk odchodu do důchodu a případně zavedly i další fáze důchodové reformy. Demografický vývoj totiž stále více zatěžuje jejich veřejné finance.
Digitální agenda 21-06-2007

Přenositelnost penzí bude snazší

Firmy budou muset nést náklady přenosu doplňkových penzijních schémat, kterých jejich zaměstnanci využívají k navýšení dávek z ostatních součástí důchodového pojištění. Rozhodli o tom včera poslanci Evropského parlamentu schválením směrnice.
Sociální politika 26-01-2007

ESD: Stát neručí za důchodové připojištění v případě že podnik zkrachuje

Evropský soudní dvůr včera rozhodl, že britská pravidla na ochranu zaměstnaneckých penzijních fondů jsou nedostatečná. Ačkoliv stát není přímo zodpovědný za závazky firem, musí zajistit ochranu práv zaměstnanců, říká ESD.