Tag: důchodový

Evropské komisi se nelíbí český systém předdůchodů, ČR se brání

Podle Evropské komise má Česká republika mezeru udržitelnosti veřejných financí 5 % HDP. To je víc než průměr zemí Evropské unie. Hlavní příčinou jsou přitom vysoké náklady na stárnutí populace. Komise proto ve svých specifických doporučeních v rámci evropského semestru Česku radí, jak by mělo pozměnit svůj důchodový systém, který nedávno prošel významnou reformou.
Eurozóna 16-02-2012

Zvyšování důchodového věku řeší celá Evropa

Česká republika si vzorec, podle kterého se věk pro odchod do důchodu bude postupně zvyšovat, dala do své legislativy v rámci takzvané malé důchodové reformy vloni v červnu. Mnoho evropských vlád však otázku zvyšování důchodového věku a tím i udržitelnosti celého penzijního systému a veřejných financí, ještě nerozlousklo. Portály EurActiv zjišťovaly, jaká je situace v jednotlivých zemích.
Sociální politika 18-02-2011

Brusel chce důchody navázat na průměrnou délku života

Evropská komise chce členské státy EU přesvědčit, aby uzákonily automatické zvyšování věku pro odchod do důchodu v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet průměrná délka života. Vyplývá to z interního dokumentu, do kterého měl EurActiv možnost nahlédnout.

Gabriela Munková: Z důchodového systému se vytrácí „zásluhový princip“

Gabriela Munková z Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK je odbornicí na sociální problematiku v Evropě. S EurActivem hovořila na téma sociální politika a její peripetie v ČR i v Evropě. Podle Munkové je k úspěšné důchodové reformě v ČR potřeba, aby Češi odevzdávali část odváděných peněz do důchodového fondu. Je však nutné vzít si příklad z chyb sousedních zemí, které již touto fází prošly.