Tag: Dostupnost

14-02-2011

Aktuální výzva ROP Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila výzvu v oblasti 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, Prioritní osy 3 Dostupnost a dopravní obslužnost.
29-07-2009

Třetí výzva OPPK

Magistrát hl.m. Prahy vyhlásil novou výzvu v oblasti dopravní dostupnosti a rozvoje ICT v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost.