Tag: dopravní

Ministři schválili dopravní plán, koridor do Drážďan zatím chybí

Zástupci vlád zemí EU koncem minulého týdne schválili plán rozvoje evropské transevropské dopravní sítě (TEN-T). Návrh podpořil i ministr dopravy Pavel Dobeš i navzdory tomu, že se do plánu hlavní dopravní sítě České republice nepodařilo zatím prosadit vysokorychlostní železniční trať Ústí nad Labem – Drážďany.
Doprava 09-10-2011

Aktuální výzva Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Nová výzva Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Rozvoje regionální silniční dopravní infrastruktury.
Doprava 30-03-2011

Evropané podporují zdanění podle počtu odjetých kilometrů

Se zpoplatněním dopravy podle počtu odjetých kilometrů by většina Evropanů souhlasila. Vyplývá to ze studie, kterou v březnu zveřejnilo Generální ředitelství Evropské komise odpovědné za dopravu. O obsahu studie informuje francouzský EurActiv.
14-02-2011

Aktuální výzva ROP Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila výzvu v oblasti 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, Prioritní osy 3 Dostupnost a dopravní obslužnost.
Doprava 05-11-2010

EU hledá alternativní zdroje energie pro „zelená“ auta

Pokud chce EU dosáhnout snížení objemu emisí CO2, bude potřebovat dlouhodobou strategii pro alternativní paliva. Vyplývá to z pracovního dokumentu Evropské komise, do kterého měl EurActiv možnost nahlédnout.
Budoucnost EU 03-11-2010

Nová dopravní strategie EU: kdo znečišťuje, ať platí

Evropská komise chce, aby za emise, hluk a ostatní škody spojené s dopravou platili samotní uživatelé. Vyplývá to z návrhu Bílé knihy o dopravě, do které měl EurActiv možnost nahlédnout.
Doprava 31-05-2010

Tomáš Čoček: Složitá legislativa ČR dopravní výstavbu významně prodlužuje a prodražuje

Tomáš Čoček je náměstkem pro realizaci zdrojů na Státním fondu dopravní infrastruktury. V rozhovoru pro EurActiv mluví o výstavbě dopravní infrastruktury v rámci TEN-T, budoucnosti dopravní výstavby v ČR a projektech PPP. V příštím rozpočtovém období po roce 2014 podle něj lze očekávat snižování objemu investiční činnosti. „Na běžící projekty to nicméně žádný vliv mít nebude, jedná se spíše o omezování zahajování nové výstavby,“ dodává.
22-02-2010

Nová výzva v ROP Jihozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad otevřela jedenáctou výzvu pro oblast dopravní infrastruktury a cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP Jihozápad).
12-01-2010

Výzva ROP Severovýchod v oblasti dopravy

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchodu otevřela novou výzvu v oblasti dopravní infrastruktury v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).
Doprava 28-12-2009

Nová výzva v ROP Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod otevřela novou výzvu v oblasti dopravní infrastruktury v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).
16-11-2009

RR Severozápad vyhlásila výzvu pro oblast dopravy

Regionální rada regionu NUTS II Severozápad otevřela novou výzvu pro předkládání projektů oblasti dopravní obslužnosti v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad).
08-09-2009

Nové výzvy v ROP Moravskoslezsko

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela nové výzvy pro předkládání projektů v oblasti vzdělávání a dopravní infrastruktury v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
29-07-2009

Třetí výzva OPPK

Magistrát hl.m. Prahy vyhlásil novou výzvu v oblasti dopravní dostupnosti a rozvoje ICT v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost.
Doprava 18-06-2009

Komise přichází s vizí budoucnosti evropské dopravy

Podle představ Evropské komise má být doprava po roce 2010 lépe integrovaná, hlavním tahounem jejího rozvoje mají být nové technologie, má být udržitelná a má odpovídat potřebám uživatelů. Ekologové ale Komisi kritizují za to, že ve své vizi nevěnuje patřičnou pozornost omezování poptávky a opomíjí, že by udržitelnost měla v budoucnu tvořit jádro nových politik.

EU lety do Mexika kvůli prasečí chřipce zřejmě nezruší

Dnes končí neformální zasedání ministrů dopravy členských států EU, které začalo 28. dubna. Pod hlavičkou „Inteligentní mobilita bez bariér“ byla hlavním tématem jednání problematika tzv.„Inteligentních dopravních systémů“(ITS).
14-11-2008

RR Severozápad vyhlásila čtvrtou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad otevřela čtvrtou výzvu pro předkládání projektových žádostí v oblastech zaměřujících se na regeneraci a rozvoj měst a dopravní obslužnost.
Doprava 03-11-2008

RR Moravskoslezsko otevřela čtvrtou výzvu pro oblast rozvoje silniční infrastruktury

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila novou výzvu v rámci oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Doprava 10-09-2008

Poslanci podpořili pokuty za dopravní přestupky spáchané v zahraničí

Výbor pro dopravu Evropského parlamentu včera jednomyslně podpořil plán, který by národním orgánům umožnil snáze pokutovat řidiče z jiných členských zemí za takové přestupky jako je například překračování rychlosti nebo řízení pod vlivem alkoholu.
Aktuálně v EU 23-04-2007

Barrot navrhuje zpoplatnit vjezd automobilů do měst

Komisař pro dopravu hodlá navrhnout nový evropský právní rámec, který by městům umožnil zavést zpoplatnění dopravy ve městech s cílem předejít dopravním zácpám podobně, jak to funguje například v Londýně. Taková opatření zákony v některých členských státech neumožňují.
Aktuálně v EU 20-10-2005

Češi mají v EU primát: začínají pít v 11 letech

Podle studií zveřejněných Evropským fórem pro zodpovědné pití alkoholu začínají Češi a Češky pít alkohol již v jedenácti letech. To je nejdříve v celé EU.
Aktuálně v EU 09-09-2005

Komise podpoří transevropské dopravní projekty částkou 356 milionů eur

Evropská komise se včera rozhodla uvolnit částku 356 milionů eur na transevropské dopravní projekty ve starých členských zemích Unie.
Obchod a export 17-06-2005

Evropská investiční banka podepsala rámcovou dohodu s Ukrajinou

Philippe Maystadt, prezident Evropské investiční banky, a Oleg Rybachuk, místopředseda ukrajinské vlády, podepsali rámcovou dohodu o financování vybraných projektů Evropskou centrální bankou na Ukrajině.