Tag: demokratický

Měly by se pravomoci Evropského parlamentu rozšířit?

Přestože Evropský parlament získává stále více pravomocí, podle odborné veřejnosti má v porovnání s ostatními institucemi EU i národními parlamenty omezenější kompetence. Může se tato situace v budoucnu zlepšit? A jakou má Parlament roli v otázkách hospodářské a fiskální unie?
Aktuálně v EU 29-10-2013

Evropský parlament by měl být vzorem pro OSN, tvrdí europoslanci

Již přes dvacet let se mluví o reformě Organizace spojených národů. Podle některých europoslanců by v rámci ní mělo být založeno Parlamentní shromáždění, které by stejně jako Evropský parlament reprezentovalo hlas občanů. Rozhodování OSN by tak získalo větší demokratickou legitimitu, domnívají se.

Proč většina veřejných konzultací EU stále neprobíhá v češtině?

Přes nedávnou rezoluci Evropského parlamentu probíhá většina veřejných debat EU stále pouze v angličtině. Podle šéfa Evropské komise Josého Manuela Barrosa by byl jejich překlad do všech 23 úředních jazyků příliš drahý a peníze je podle něj potřeba investovat jinam. Odpůrci tohoto názoru však tvrdí, že by zajištění veřejné konzultace ve všech jazycích přiblížilo Unii občanům a zmenšilo tak její demokratický deficit.

Na otázku role EP po ratifikaci Reformní smlouvy odpoví pražská konference

V Praze se příští týden v pátek uskuteční konference nazvaná „Evropský parlament – Cesta k parlamentní demokracii“. Konference se zaměří na roli Evropského parlamentu po ratifikaci Reformní smlouvy i na otázku budoucnosti parlamentní demokracie v rozhodovacím procesu v EU.
Aktuálně v EU 17-10-2005

Z místní úrovně do Bruselu – Jak nevládní organizace přibližují EU občanům

Francouzské a holandské „ne“ ústavní smlouvě demonstrovalo spíše propast mezi občany a politiky, především co se týká evropských témat, než rebelii proti národní politice nebo hlubokou sociální úzkost. Příští měsíce budou klíčové pro otázku, jak přiblížit Evropskou unii jejím občanům. V centru těchto diskusí budou jistě nevládní organizace. Jejich výraznější zapojení do evropského projektu v posledních desetiletích přineslo významná očekávání od jejich schopnosti „překonat propast mezi EU a jejími občany“. Tato očekávání jistě nebyla splněna zcela.