Tag: dekarbonizace Archives

  • Vít Hladík: Firmy potřebují jasnou státní strategii pro snižování emisí. V ČR ale chybí

    Rozhovory | ČR v Evropské unii 18-11-2015

    „Cíle EU do roku 2030 jsou dané a začínají se rozpracovávat do podrobností. Výhled do roku 2050 s 80% cílem dekarbonizace se už nějakou dobu nemění. Proto bychom s tím měli pracovat i na národní úrovni, což se v České republice zatím neděje,“ říká Vít Hladík z České geologické služby, který koordinoval projekt R&Dialogue zaměřený na debatu o přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Co také v Česku chybí, je společenská podpora pro snižování emisí. Proč?

  • Elektrárenský průmysl: Dekarbonizace musí být ekonomicky přijatelná

    Články | Energetická účinnost 09-02-2012

    Nefunkčnost evropského systému obchodování s emisními povolenkami nebo ekonomicky neefektivní podpora obnovitelných zdrojů energie. To jsou dva příklady problémů, které podle elektrárenského průmyslu brání Evropě na cestě k dekarbonizaci energetiky, jíž chce dosáhnout v roce 2050. Selhání systému obchodování s emisemi vadí i organizacím na ochranu životního prostředí.