Tag: dědic

Evropská komise: webová stránka usnadní dědicům život

Včera (28. června) byla zprovozněna internetová stránka, která Evropanům, již zdědí majetek v cizí zemi, poskytne informace o tom, jaký právní řád použít. Dědické právo se totiž v každé členské zemi liší.