Tag: czechinvest

fondy EU

České firmy opravují zchátralé budovy z peněz EU

Čeští podnikatelé chtějí rekonstruovat opuštěné objekty. Potvrzuje to jejich zájem o fondy zaměřené právě na zvelebování starých průmyslových budov či zemědělských areálů, tzv. brownfieldů.
Evropské fondy 03-12-2012

Brownfieldy zažívají i díky podpoře EU druhou šanci

ČR prochází novou vlnou zájmu o nevyužívané průmyslové objekty, které dlouhá léta chátraly a obyvatelům obcí, kde se tyto „brownfieldy“ nacházejí, nezbývalo nic jiného než nostalgicky vzpomínat na dobu, kdy se stavby nehroutily a nabízely pracovní místa. Přínosu regenerace brownfieldů si všímá EU a investice do starých areálů namísto do stavby na zelené louce podporuje. Oceňuje přitom ochranu životního prostředí i zachování zajímavé architektury.
Energetika 26-10-2011

Vodní elektrárna obnovená s pomocí fondů EU vtiskla městu hezčí tvář

Trvalo dlouhá léta, než se podařilo obnovit malou vodní elektrárnu v Železném Brodě. Výsledek ale stojí za to. Kromě výroby elektrické energie stavba podpořená ze strukturálních fondů EU přispěla k revitalizaci okolí a navíc se dočkala ocenění svých architektonických kvalit.
10-03-2010

3. výzva v OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Vzdělávání 04-06-2009

MPO vyhlásilo novou výzvu v rámci OP LZZ – EDUCA

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) otevřelo novou výzvu v rámci Prioritní osy 1 Adaptabilita Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
02-03-2009

MPO vyhlásilo 3. výzvu v programu Inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes otevřelo třetí výzvu pro předkládání projektových žádostí v rámci programu Inovace–Inovační projekt Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
16-10-2008

MPO vyhlásilo druhou výzvu v rámci programu EKO-ENERGIE

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) otevřelo na začátku října druhou výzvu pro předkládání projektů v programu EKO-ENERGIE Operačního programu Podnikání a inovace.

Česko-francouzský ekonomický rok zahájen

Včera byl na francouzském velvyslanectví v Praze za účasti ministra průmyslu a obchodu Martina Římana zahájen Česko-francouzský ekonomický rok.
13-04-2008

MPO otevřelo první výzvu v rámci programu Prosperita

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) minulý týden vyhlásilo první výzvu programu Prosperita Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Evropské fondy 02-03-2007

MPO upustilo od klasického systému podávání žádostí

V prvních výzvách programů Rozvoj a Marketing, které jsou součástí nového Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), se projektové žádosti nově podávají prostřednictvím Internetu.
Evropské fondy 12-04-2006

MPO vyhlásilo 3. výzvu v rámci grantového schématu PROFESE

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo třetí výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci grantového schématu (GS) PROFESE, který se zaměřuje na odborný růst pracovníků.
Digitální agenda 05-08-2005

Výzkum a vývoj v EU a podpora českých podnikatelů

Evropská unie trvale podporuje výzkum a vývoj. Důležitým nástrojem je jí přitom tzv. Rámcový program pro výzkum a technologický vývoj, který navrhuje Evropská komise a schvaluje Rada a Evropský parlament. Právě probíhající 6. rámcový program je zaměřen na posílení vědecké kvality, konkurenceschopnosti a inovací v Evropě a má přispět k vytvoření Evropského výzkumného prostoru.

V Bruselu dnes byla zahájena prezentace pěti krajů ČR

Pět krajů České republiky – Olomoucký, Plzeňský, Jihomoravský, Ústecký a Zlínský – se ode dneška do čtvrtka 30. září 2004 představuje v sídle Stálého zastoupení ČR při Evropské unii v Bruselu. Akce se pořádá v rámci projektu Open Days. Při její realizaci jednotlivé kraje spolupracovaly se Stálým zastoupením ČR a agenturou CzechInvest.
Digitální agenda 14-09-2004

Program Klastry chce iniciovat české Silicon Valley

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s agenturou CzechInvest v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání nový dotační program Klastry, který má zvýšit výkonnost českých regionů.
Evropské fondy 08-09-2004

Úspěšné české firmy mají unijní peníze na dosah

Minulý týden bylo schváleno 11 projektů předložených českými firmami v rámci programu Marketing, který spadá do operačního programu Průmysl a podnikání. Vybraných jedenáct podniků by mělo obdržet 7,3 milionu korun na podporu při pronikání na zahraniční trhy.
Evropské fondy 09-07-2004

Změna Programového dodatku SROP zveřejněna

Řídicí orgán Společného regionálního operačního programu (SROP), Ministerstvo pro místní rozvoj, provedlo určité změny v Programovém dodatku SROP, verzi z 30. března 2004.
Evropské fondy 07-07-2004

Vsetín získal finanční dotaci na výstavbu průmyslové zóny

Město Vsetín získalo z prostředků programu Phare 2003 více než 50 milionů korun na projekt výstavby průmyslové zóny v městské části Bobrky II. K realizaci projektu by radnice měla přistoupit příští rok.
Digitální agenda 30-11-1999

Konference „Rok poté“ poukázala na hlavní starosti českých podnikatelů v EU

Komisař Vladimír Špidla včera na konferenci „Rok poté“ hodnotil první rok členství v Evropské unii a kritizoval hlavní nedostatky.