Tag: crc

Za neúčast na preventivních vyšetřeních rakoviny pokuta nehrozí

Klienti zdravotních pojišťoven, kteří se i přes opakované výzvy nezúčastní onkologické prevence, nemusí mít obavy z pokut či jiných postihů. I přesto, že s tím zákon počítá, cílem adresného zvaní, které v České republice odstartovalo na začátku roku, to není. Lidé by na prevenci měli dbát především sami.

Na preventivní nádorové vyšetření budou zváni „lajdáci“

Adresné zvaní, které v České republice odstartuje začátkem ledna příštího roku, se zaměří na osoby, které se nacházejí v rizikové skupině, ale z nejrůznějších důvodů se vyhýbají preventivním prohlídkám, jež mají odhalit nádory rakoviny. Přesvědčit je o tom, že prevence rakoviny je důležitá, by měla i informační mediální kampaň, která se nyní připravuje.

Pozvánky k onkologickým vyšetřením nesmí skončit v koši

Zvací dopisy, které v po Novém roce dostanou klienti českých zdravotních pojišťoven do svých poštovních schránek, by neměly končit v koši. Naopak, měly by výrazně přispět ke snížení procenta diagnóz rakoviny tlustého střeva a konečníku v české populaci. Shodli se na tom odborníci, které EurActiv oslovil. Oznámení o spuštění projektu adresného zvaní by měl rezort zdravotnictví oznámit dnes (3. prosince).

Ministerstvo zdravotnictví dalo definitivní zelenou adresnému zvaní pojištěnců k preventivnímu vyšetření rakoviny

Vedení rezortu zdravotnictví s konečnou platnosti odsouhlasilo brzké spuštění projektu, v němž budou pojištěnci zváni k účasti ve screeningových vyšetřeních onkologických onemocnění. Tzv. adresné zvaní, které bude následovat celorepubliková informační kampaň, by podle informací EurActivu mělo odstartovat již v polovině září.

Kolorektální karcinom nezabíjí jen seniory, má políčeno i na jedince v produktivním věku

Rakovina tlustého střeva a konečníku neohrožuje pouze starší populaci, ale je nebezpečná i pro generace v produktivním věku. Podle dostupných údajů je mezi českými nemocnými, kterým bylo toto nádorové onemocnění diagnostikováno, více než 60 % osob ve věku do 65 let.

Prevence kolorektálního karcinomu není jen o screeningu, ale i o zdravém životním stylu

Ač jsou do projektu cíleného zvaní ke screeningovému vyšetření kolorektálního karcinomu v ČR vkládány velké naděje, odborníci upozorňují, že posílení screeningu není spásné a zdaleka nevyřeší vše. V Česku by prý ubylo nemocných, pokud by od mládí více dbali na své zdraví a pravidelně docházeli na preventivní prohlídky. Cestou ke změně je také širší osvěta, lepší vzdělávací systém a účinnější opatření státu posilující obecnou prevenci.

Prevenci rakoviny je nutné zdůrazňovat

Vzhledem k tomu, že rakovina tlustého střeva a konečníku představuje v České republice druhé nejčastější nádorové onemocnění, důraz na vyšší účast v celorepublikových preventivních programech je zásadní. Ještě před zahájením mezinárodní konference, která dnes začíná v Brně, se na tom shodli její účastníci.

Úspěch adresného zvaní v ČR se bude opírat o odpovědnost pojištěnců

O zvýšení účasti v trojici celorepublikových screeningových programů, které se soustředí na včasný záchyt rakoviny, se má v Česku postarat zavedení tzv. adresného zvaní. Zda se skutečně podaří zvednout počet vyšetřených osob, bude ale podle samotných zdravotních pojišťoven, jež budou pozvánky distribuovat, záležet na zodpovědnosti pojištěnců, kteří na zvací dopis zareagují a na vyšetření se skutečně dostaví.

Případů rakoviny v ČR přibývá

Podle nejnovější zprávy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR vzrostl v roce 2010 počet nových pacientů se zhoubným nádorem o 4 %. Počet osob, které rakovině podlehly stoupl o 6 %. Mezi nejčetnější diagnózy patřily v roce 2010 nádory kolorekta, průdušnice, průdušek a plic, prsu u žen a prostaty u mužů.

NGOs: Do projektu adresného zvaní v ČR se rádi zapojíme

České neziskové organizace, které jsou aktivní v oblasti prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku (CRC), nový projekt rezortu zdravotnictví, jež se opírá o tzv. adresné zvaní, vítají a považují jej za krok správným směrem. Ačkoliv neměly možnost se do jeho příprav přímo zapojit, rády by, aby jejich zkušenosti byly využity alespoň nyní, když se projekt rozbíhá.

Pracovní stres rakovinu nezpůsobuje, tvrdí studie

Každodenní pracovní stres nestojí za vznikem rakoviny. V nejnovější studii to tvrdí experti z evropského konsorcia IPD-Work, která pracovala s údaji o více než 116 tisících osob z různých evropských zemí.

Bez zájmu lidí nebude projekt adresného zvaní úspěšný, shodují se odborníci

Nový projekt adresného zvaní, který vznikl na Ministerstvu zdravotnictví a který si klade za cíl snížit incidenci a mortalitu vybraných nádorových onemocnění v ČR, má šanci na větší úspěch pouze tehdy, pokud se mu podaří přesvědčit dostatek Čechů, aby se začali aktivněji zajímat o prevenci. EurActivu to sdělili odborníci, kteří se na jeho přípravě podílejí. Na druhou stranu, jestliže zachrání jediný život, bude stát za to, dodávají.

Budoucí maltský komisař Borg chce zdůrazňovat prevenci rakoviny

Maltský kandidát na nového komisaře pro zdraví Tonio Borg chce coby člen Evropské komise klást důraz na lepší financování prevence nádorových onemocnění. Uvedl to během slyšení v Evropském parlamentu, od něhož získal včera (21. listopadu) podporu.

Prevenci rakoviny pomůže rozsáhlá databáze o souvislostech nemoci s životosprávou

Významnou posilou v onkologické prevenci by mohla být jedna z celosvětově nejrozsáhlejších databází vědeckých důkazů o spojitosti rakoviny s životním stylem. Unikátní projekt byl prezentován na nedávném Světovém kongresu proti rakovině.

Japonští vědci pracují na novém léku pro pacienty s kolorektálním karcinomem

Japonští vědci možná drží v rukou klíč k novému léku, který přinese naději pacientům s metastatickým nádorem rakoviny tlustého střeva a konečníku. Výsledky výzkumu nedávno publikoval odborný časopis The Lancet Oncology.

Pomůže v boji s rakovinou adresné zvaní?

Česká republika patří k zemím, v nichž je výskyt kolorektálního karcinomu, tedy rakoviny tlustého střeva a konečníku, poměrně častý. Odborníci i lékaři se shodují na tom, že by k včasnému odhalení nádorového onemocnění výrazně prospěla vyšší účast na preventivních vyšetřeních. Jednou z možných cest, jak toho dosáhnout, je tzv. adresné zvaní, na kterém se prý v současné době již pracuje.

Čeští vědci učinili významný pokrok v boji proti rakovině, budou mít ale dost peněz?

Čeští genetici ve spolupráci se svými norskými kolegy objevili látku, která by mohla zabránit nekontrolovatelnému množení buněk. Díky této molekule by mohli účinněji bojovat proti vzniku nádorů především tlustého střeva. Na další testování této látky však vědci potřebují několik stovek milionů dolarů.