Tag: chudoba

Ekonomika 23-06-2021

Vymýtit bezdomovectví do roku 2030? EU buduje platformu pro spolupráci

Evropská unie má do budoucna velké „sociální plány“. Jejich součástí je také společný boj proti bezdomovectví, které je pro EU čím dál větší zátěží. Možné řešení ukazuje i jeden český projekt z Moravskoslezského kraje.
Aktuálně v EU 18-03-2021

Na Strategii Evropa 2020 se tak trochu zapomnělo. Co bude dál?

Naplňování desetileté růstové strategii Evropa 2020 formálně odbilo. Fakticky ale skončila dříve než měla. Co zapříčinilo podobný osud jako u předchozí Lisabonské strategie? A postihne Zelenou dohodu podobný vývoj?
Ekonomika 07-02-2020

Ženy pobírají o třetinu nižší důchod než muži. Ve stáří jsou také více ohroženy chudobou

Ženy starší 65 let pobíraly v roce 2018 v zemích EU v průměru asi o 30 procent nižší starobní důchod než muži. V ČR byl rozdíl čtvrtý nejnižší a činil 13 procent. Vyplývá to ze statistik Eurostatu.

Česko plní cíle udržitelného rozvoje dobře. Limity přetrvávají v boji s emisemi, obezitou a úrovní vzdělání

Česká republika se v hodnocení udržitelného rozvoje umístila na osmém místě mezi zeměmi Evropské unie. Stejně jako loni je premiantem pokud jde o míru ohrožení chudobou, zhoršení naopak zaznamenala v boji s klimatickými změnami.
zastavit migraci
Aktuálně v EU 15-01-2018

Nová pole, studny, ale také výchova mladých lidí. Evropské projekty v Africe mají zastavit migraci

Evropská unie posiluje projekty podporující zlepšení životních podmínek obyvatel rizikových afrických zemí. Chce tím mimo jiné zastavit velké migrační vlny.
francie volby
Aktuálně v EU 21-04-2017

Napříč Evropou: Falešná kampaň

Evropa sleduje dění ve Francii. Škoda, že dlouho očekávané prezidentské volby nepředcházela žádná smysluplná kampaň. Osud Francie však není to jediné, co by nás mělo zajímat. Za pozornost stojí Balkán, Maďarsko nebo třeba Rakousko.
Romové v EU
Aktuálně v EU 09-04-2017

Jací my Romové nejsme

Osmý duben je Mezinárodním dnem Romů. V posledních dvaceti letech jsem si vyslechl spoustu názorů na Romy. Zde jsou mé odpovědi na nejlepší z nich.
Eurozóna 27-08-2015

Výplaty v Česku patří mezi nejspravedlivější, tvrdí OECD

Extrémně nízké mzdy oproti národnímu standardu pobírá v Česku podstatně méně lidí než v jiných zemích. Tvrdí to alespoň studie OECD, podle níž jen necelých pět procent Čechů bere mzdu menší než 10,5 tisíce korun. Částka odpovídá padesáti procentům takzvaného mzdového mediánu, tedy příjmu imaginárního „prostředního“ Čecha. Tuto úroveň příjmu definuje OECD jako relativní hranici chudoby.
Evropské fondy 08-10-2013

Eurostat: V ČR je nejméně obyvatel ohrožených chudobou z celé EU

Česká republika má ze všech zemí Evropské unie nejmenší procento obyvatel ohrožených chudobou (15,4 %). Tato informace se objevila ve zprávě, kterou včera (7. října) vydal Evropský statistický úřad (Eurostat). V letošní ročence se Eurostat věnoval třem oblastem, jež měly ukázat, jak hospodářská krize zasáhla EU.
Evropské fondy 13-05-2012

Martin Šimáček: Fondy EU jsou pro vyloučené lokality jednou z mála šancí

EU navrhuje v budoucnu vynaložit 20 % prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF) na boj s chudobou a sociálním vyloučením. Česká republika ale má ale k podobně nastaveným podílům výhrady. Z vlády také zaznívá, že chudoba nepředstavuje pro Česko závažný problém. Některá ministerstva navíc lobbují za víc investic do budování infrastruktury na úkor měkkých projektů. Na to, nakolik je nutné v ČR řešit otázku chudoby, se EurActiv ptal Martina Šimáčka, ředitele vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.
Evropské fondy 01-03-2012

ČR získá z programu potravin pro chudé nejméně prostředků ze všech

Evropská unie letos mezi 20 zemí rozdělí 500 milionů eur v rámci programu rozdávání jídla pro chudé. Česká republika se programu také účastní, obdrží však ze všech států nejméně financí. V minulosti přitom patřila ke kritikům programu a pokoušela se spolu s dalšími státy jeho spuštění zablokovat.
Sociální politika 24-02-2011

NGOs: Evropa ´ignoruje´ sociální dopady hospodářské krize

Chudoba a sociální vyloučení patří k nejtíživějším problémům v Evropě, jehož řešení znesnadňuje stále probíhající hospodářská krize. Nedávná studie, kterou včera publikoval Eurostat, ukazuje, že podmínky pro život se v evropské sedmadvacítce stát od státu velmi liší.
Sociální politika 01-02-2011

Občané chtějí po Evropě garanci minimálního příjmu

Během posledního lednového víkendu se v Evropském parlamentu sešli zástupci občanských sdružení s poslanci, aby společně diskutovali o sociálních dopadech hospodářské krize a rostoucí chudobě v Unii. Od občanů zazněly požadavky na státem garantovanou minimální mzdu. Na EU se také snesla vlna kritiky za to, že projevuje malý zájem o sociálně slabé osoby.
Sociální politika 17-12-2010

EU vyhlásila válku chudobě a sociálnímu vyloučení

Až 80 milionů občanů Evropské unie je ohroženo chudobou a trpí sociálním vyloučením. Evropská komise proto včera (16. prosince) představila soubor opatření, který by měl pomoct mírnit příčny i následky strádání těchto lidí.
Aktuálně v EU 16-06-2010

Evropa 2020: shoda na hlavních cílech

Podle předběžných závěrů zítřejšího summitu EU, které má EurActiv k dispozici, se lídři jednotlivých států dohodnou na hlavních cílech strategie Evropa 2020. Podařilo se jim vyřešit spory okolo vzdělávání a redukce chudoby.
Sociální politika 04-06-2010

EU nejspíš odstoupí od ambiciózních cílů týkajících se snižování chudoby

Již několik měsíců se nemohou členské státy dohodnout na snižování chudoby v Unii. Západoevropské země bojují se skeptickým přístupem nováčků z Východu. Vypadá to, že na summitu 17. června dojde ke snížení závazků.
Sociální politika 21-05-2010

Vzděláním proti chudobě, říká EU

Odborníci podpořili zavedení legislativy, která by zvýšila úroveň vzdělanosti v EU. Ta by podle nich měla přispět ke snížení chudoby, pod jejíž hranicí dnes v Unii žije 80 milionů občanů. O sociální problematice diskutovali experti a představitelé EU na konferenci ve Florencii.
Sociální politika 04-05-2010

Bulharsko: chudá země nejen podle standardů EU

Tři roky po vstupu do EU je Bulharsko stále jednou z nejchudších zemí nejen v EU ale i na Balkáně jako takovém. Informuje o tom Dnevnik, bulharský partner EurActivu.
Sociální politika 12-03-2010

Jan Stejskal: Ve vztahu k Romům tu funguje podivná morální alchymie

Situace Romů v ČR se dále zhoršuje a největším problémem jsou předsudky většinové společnosti vůči Romům. K výraznému pokroku by přitom mohlo přispět „prosté dodržování práva a ukončení nezákonných segregačních praktik,“ řekl v rozhovoru pro EurActivJan Stejskal z nevládní organizace Zvůle práva.

Eurostat: V České republice je nejnižší riziko chudoby ze zemí EU

Česká republika má mezi zeměmi sedmadvacítky nejméně obyvatel, kterým hrozí chudoba. Tomuto riziku je vystaveno jen 9 % obyvatel. Hned za Čechy skončili Slováci a Nizozemci s 11 %.
Budoucnost EU 27-05-2009

Nejvíce se bojíme poklesu životní úrovně, řekli Evropané politikům

V Bruselu na začátku května vyvrcholil projekt „Rozhovory s občany Evropy 2009“, v jehož rámci lidé z celé Unie během posledního půl roku diskutovali o dalším směřování sedmadvacítky. Největším strašákem je chudoba související s hospodářským propadem, nezaměstnaností a nepříznivým demografickým vývojem.
Sociální politika 12-12-2007

Boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení Komise zasvětila rok 2010

Evropská komise včera rozhodla, že se rok 2010 stane Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Na realizaci opatření v rámci této kampaně bylo vyčleněno 17 milionů eur.
Sociální politika 18-10-2007

Komise navrhuje strategii na vymýcení chudoby

Evropská komise ve svém novém sdělení předložila členským státům několik návrhů týkající se způsobu integrace lidí, kteří žijí na okraji společnosti, na pracovní trh, aby se splnil Lisabonský cíl na vymýcení chudoby.
Sociální politika 18-09-2007

Eurobarometr: 68 milionů lidí v EU je ohroženo chudobou

Podle průzkumu veřejného mínění, které zadalo Generální ředitelství pro zaměstnanost, vyplývá, že kolem 68 milionů občanů Evropské unie je ohroženo chudobou.