Tag: cestovní

Debata o klimatických cílech EU pro rok 2030 odstartuje naplno

Stanoví EU nové energeticko-klimatické cíle pro rok 2030? O tom se má rozhodnout již brzy. Závazek se s největší pravděpodobností bude týkat snižování emisí CO2 a možná také podílu obnovitelných zdrojů v energetice. Jestli se bude povinně zvyšovat také energetická účinnost, však není jisté. Část EU totiž ke zvyšování efektivity přistupuje opatrně.

EU přemýšlí, jak v příštích dekádách renovovat budovy

Přijetí dlouhodobých národních strategií pro renovace budov je jedním z méně diskutovaných bodů nedávno dohodnuté směrnice o energetické účinnosti. Podle svých zastánců však kromě energetických úspor přináší řadu dalších pozitiv, ať už jde o stabilní investiční prostředí nebo stimulaci sektoru stavebnictví.
Klimatická změna 28-05-2012

Efektivní využívání zdrojů podle EP pomůže ekonomickému růstu

Europoslanci na konci minulého týdne schválili cestovní mapu k efektivnějšímu využívání zdrojů. Ta by podle nich mohla nastartovat ekonomický růst v Evropě a pomoci na cestě k udržitelnému rozvoji. Podle odborných studií by se měla Evropa zaměřit především na otázku produkce a zpracování odpadů.
Klimatická změna 26-04-2012

EP: EU by se měla více zaměřit na efektivní využívání zdrojů

Europoslanci z Výboru pro životní prostředí se domnívají, že Evropská komise by měla důkladněji propracovat svůj návrh cestovní mapy k efektivnějšímu využívání přírodních zdrojů. Zaměřit by se prý měla hlavně na měření efektivity využívání jednotlivých typů zdrojů a také na otázku nakládání s odpady.
Energetika 28-03-2012

Ceny EUA padají bez přestání již třetí týden

Emise uzavřely minulý týden na velmi nízké cenové úrovni. Hlavními hybateli tohoto poklesu cen emisních povolenek byly oslabující trhy s energiemi, vysoce nadprůměrné teploty v Evropě a polské „ne“ dalším jednáním o redukčních cílech pro snižování emisí po roce 2020, píše ve své analýze Milan Hudák ze společnosti Virtuse Energy.

Evropský parlament podpořil přijetí cestovní mapy k nízkouhlíkové ekonomice

Evropští poslanci včera (15. března) během plenárního zasedání přijali návrh cestovní mapy do roku 2050, která přináší cíle pro snížení množství emisí skleníkových plynů. Zákonodárci podpořili vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie a vyzvali také Komisi, aby vyřešila problémy, s nimiž se potýká evropský systém obchodování s emisemi.

Polsko se staví proti návrhu cestovní mapy k nízkouhlíkové ekonomice

Odmítavý postoj Polska bude během zítřejšího (9. března) setkání evropských ministrů životního prostředí komplikovat jednání o cestovní mapě do roku 2050, která přináší cíle pro redukci emisí skleníkových plynů ve členských státech EU. S polskou pozicí souhlasí i Česká republika a další země střední a východní Evropy.

Elektrárenský průmysl: Dekarbonizace musí být ekonomicky přijatelná

Nefunkčnost evropského systému obchodování s emisními povolenkami nebo ekonomicky neefektivní podpora obnovitelných zdrojů energie. To jsou dva příklady problémů, které podle elektrárenského průmyslu brání Evropě na cestě k dekarbonizaci energetiky, jíž chce dosáhnout v roce 2050. Selhání systému obchodování s emisemi vadí i organizacím na ochranu životního prostředí.
Energetika 16-12-2011

Energetické plány EU do roku 2050 zřejmě potěší plynaře

Evropská komise včera zveřejnila plán rozvoje evropské energetiky do roku 2050. Na rozdíl od tuzemské energetické koncepce v něm přisuzuje velkou roli zemnímu plynu. Materiál se ale soustředí hlavně na to, jak zajistit, aby energetický sektor do roku 2050 přispěl ke snížení emisí skleníkových plynů o 80-95 %.
Energetika 17-02-2011

Emise uhlíku mohou do roku 2020 klesnout o 25 %

Pokud Evropská unie dodrží svůj závazek a zvýší do roku 2020 energetickou účinnost o 20 %, mohou emise skleníkových plynů klesnout až o 25 %. Vyplývá to z dlouho očekávaného dokumentu, v němž Evropská komise nastiňuje svou vizi přechodu k nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050.
27-10-2010

RR Moravskoslezsko otevřela nové výzvy v cestovním ruchu

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila dvě nové výzvy pro předkládání projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).

Fondy EU jsou nadstandardním zdrojem financí, říkají autoři projektu z Lázní Bělohrad

Jak ukazuje příklad výstavby lázeňského resortu „Tree of Life“ v Lázních Bělohrad, peníze z evropských fondů mohou výrazně pomoci s financováním investic za podmínek, které by investorovi běžné finanční instituce nikdy nedaly. Autoři projektu ale druhým dechem dodávají, že je také třeba naplnit cíle, k nimž se v projektu realizátor zavázal.
30-03-2010

RR Jihovýchod otevřela novou výzvu pro cestovní ruch

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásila novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP Jihovýchod).
16-03-2010

RR Moravskoslezsko vyhlásila výzvu v oblasti cestovního ruchu

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).
22-02-2010

Nová výzva v ROP Jihozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad otevřela jedenáctou výzvu pro oblast dopravní infrastruktury a cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP Jihozápad).
Doprava 30-01-2010

RR Střední Morava otevřela nové výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila nové výzvy v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.
18-12-2009

RR Moravskoslezsko vyhlásila nové výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela dvě nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Evropské fondy 17-12-2009

Nový program má podporovat znevýhodněné turisty

Mladí lidé, důchodci, postižení a lidé ze sociálně znevýhodněných rodin by měli mít možnost cestovat stejně jako ostatní. To je hlavním mottem projektu CALYPSO, který iniciovala Evropská komise a ke kterému se včera programem „Cestovní ruch pro všechny“ připojila i Česká republika. „Sociální turistika“ má pomoci nejen znevýhodněným občanům, ale také například hotelům.
27-11-2009

Nová výzva v ROP Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila novou výzvu v oblasti cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).
Vzdělávání 20-11-2009

RR Střední Morava otevřela novou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila 16. výzvu v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.
16-11-2009

14. výzva v ROP Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod otevřela novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).
Doprava 13-11-2009

Nové výzvy v ROP Střední Čechy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy otevřela nové výzvy v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP Střední Čechy).
Doprava 13-11-2009

RR Moravskoslezsko vyhlásila nové výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela čtyři nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).
12-10-2009

RR Jihovýchod otevřela výzvu v oblasti cestovního ruchu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásila novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP Jihovýchod).