Tag: centra

09-02-2011

Aktuální výzva Regionální rady Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod otevřela novou výzvu v oblasti rozvoje regionálních center v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).
Evropské fondy 24-08-2010

Nové české hvězdy na poli evropské vědy a výzkumu

Je jejich devět, a pokud uspějí, vyrostou v regionech České republiky do konce roku 2015 špičková vědecká centra mezinárodního významu. Evropská unie na jejich vznik vynaloží 17 miliard korun.
04-06-2009

Ministerstvo školství otevřelo výzvu v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Prioritní osy 1 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
24-10-2008

Regionální rada regionu NUTS II Moravskoslezsko otevřela další výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila druhou výzvu pro předkládání žádostí v oblasti podpory 3.2 Subregionální centra Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).
Průmysl a inovace 21-10-2008

EU podporuje vytváření špičkových inovačních klastrů

Komise představila sdělení, v němž navrhuje sérii opatření, která by měla v EU usnadnit a podpořit vytváření špičkových inovačních klastrů, jež obstojí v mezinárodní soutěži.
Budoucnost EU 05-06-2006

Vstup do Schengenu: Rada se shodla na nařízení o SIS II

Ministři vnitra členských států EU, Norska a Islandu se v pátek v Lucemburku dohodli na nařízení o vytvoření a využívání nové generace Schengenského informačního systému (SIS II). Fungující SIS II je podmínkou rozšíření schengenského prostoru.