Tag: celoživotní

Klimatická změna 10-07-2013

Lidé v EU moc nevěří ekologickým štítkům na výrobcích, chystá se nový systém

Evropané by byli ochotni více nakupovat ekologické výrobky a nevadilo by jim ani zaplatit za ně více peněz. Chybí jim prý ale dostatek důvěryhodných informací. Podle Evropské komise by bylo dobré zavést vylepšené ekologické štítky, které by hodnotily celoživotní cyklus výrobku.
Průmysl a inovace 29-10-2008

Evropské univerzity chtějí rozšířit nabídku

Ve snaze reagovat na rostoucí poptávku po vyšší flexibilitě pracovní síly evropské univerzity chtějí zlepšit přístup k vysokoškolskému vzdělávání. Zdůraznily také, že je zapotřebí nalézt optimální způsob financování celoživotního vzdělávání.
Průmysl a inovace 11-07-2008

EU v učení příliš nepokročila. Negramotnost roste

Zpráva Evropské komise o pokroku při plnění cílů Lisabonské strategie uvádí, že členské státy své vzdělávací systémy zlepšují velmi pomalu a nebudou tak schopné do roku 2010 splnit své cíle v oblasti vzdělávání. Hlavní problém přitom představuje nárůst počtu negramotných.
Eurozóna 04-07-2008

Komise volá po spolupráci na reformách škol

Poté, co Evropská komise členské státy opakovaně vyzvala k modernizaci vyššího vzdělávání, vybízí je tentokrát ke spolupráci na reformě škol. Ta je součástí Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost.
Digitální agenda 18-06-2008

V Praze se uskuteční konference o celoživotním vzdělávání

Mezinárodní průzkumy ukazují, že Česká republika patří z hlediska participaci na dalším vzdělávání v rámci Evropské unie mezi podprůměrné země. Nad příčinami tohoto stavu a východisky se zamyslí řečníci pražské konference věnované dalšímu vzdělávání na území hlavního města Prahy.
Průmysl a inovace 15-02-2008

Ministři pro vzdělávání a mládež se sešli na pravidelném jednání v Bruselu

Ke dvoudennímu jednání (14.-15. února) se v Bruselu sešli ministři pro vzdělávání a mládež členských států EU. Zabývali se mimo jiné zprávou Komise o pokroku pracovního programu Vzdělávání a odborné vzdělávání 2010.
Průmysl a inovace 25-01-2008

Spolupráce škol motivuje k rozvíjení jazykových znalostí

Studenti i učitelé na školách zapojených do projektů mezinárodní spolupráce mají větší motivaci učit se cizí jazyky. Navíc se zlepšuje i jejich schopnost pracovat v týmech a roste jejich zájem o cizí země a jiné kultury. Uvádí to zpráva, kterou včera představila Evropská komise.

EP: Je třeba odstranit překážky, které lidem brání v dalším vzdělávání

Evropský parlament tento týden přijal zprávu, v níž členské státy vyzývá k odstranění překážek, které lidi odrazují k účasti na dalším vzdělávání. Členské státy by mohly jejich motivaci zvýšit například daňovými pobídkami nebo vytvořením příznivějších podmínek pro rodiče, kteří se vrací do pracovního procesu.
Digitální agenda 14-01-2008

Pavel Kuchař: Věřím, že se ČR dostane v účasti na dalším vzdělávání brzy na průměr EU

EurActiv.cz hovořil se sociologem Pavlem Kuchařem, zástupcem ředitele Institutu sociologických studií FSV UK a jedním z autorů sociologického výzkumu postojů obyvatel Prahy k celoživotnímu vzdělávání, který vznikl v průběhu loňského roku v rámci projektu Futura.
Průmysl a inovace 27-11-2007

Na konferenci v Lisabonu byl vyhlášen Evropský kvalifikační rámec

Během dvoudenní (26. – 27.listopadu) konference „Ocenění vzdělávání: Evropské zkušenosti s ověřováním neformálního a obecného vzdělávání“ pořádané portugalským předsednictvým komisař pro vzdělávání, odborné vzdělávání, kulturu a mládež Ján Figeľ slavnostně ohlásil politickou dohodu týkající se EQF.
Průmysl a inovace 14-11-2007

ČR může využít finanční prostředky EU na podporu celoživotního vzdělávání

Evropská komise vyhlásila výzvy na předkládání projektů zaměřujících se na celoživotní vzdělávání pro rok 2008. Výzva je určena všem subjektům v členských zemích EU, Turecka, ESVO a EHP.
Průmysl a inovace 08-10-2007

V oblasti vzdělávání se prozatím nedaří plnit cíle Lisabonské strategie

Komise zveřejnila minulý týden 3.října zprávu za rok 2007, která hodnotí plnění cílů Lisabonské strategie v oblasti vzdělávání. Jsou v ní k dispozici údaje jak jednotlivých členských zemí tak i celkové statistiky EU.
Průmysl a inovace 05-10-2007

Komise zveřejnila Akční plán vzdělávání dospělých

Evropská komise minulý týden zveřejnila finální verzi Akčního plánu vzdělávání dospělých, kterým se bude snažit povzbudit činnost členských států v této oblasti.
Evropské fondy 27-09-2007

Komise brzy schválí tři operační programy

Podle informací Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) by Evropská komise měla v brzké době schválit tři operační programy – OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita.
Průmysl a inovace 19-09-2007

OECD: Evropské školy jsou efektivnější než školy ve Spojených státech

Podle zprávy Organizace pro spolupráci a rozvoj (OECD) patří americký vzdělávací systém s ohledem na výši finančních prostředků, které do něj plynou, mezi nejméně efektivní. Země jako Česká republika nebo Finsko jsou na tom mnohem lépe, přestože na vzdělávání utrácejí výrazně menší objem finančních prostředků.
Průmysl a inovace 14-09-2007

Nejméně mobilní jsou studenti vysokých škol z Velké Británie

Ve středu 12.září byly zveřejněny klíčové údaje o vysokoškolském vzdělávání – vydání 2007. Publikaci společně připravuje Eurydice a Eurostat za finanční podpory Komise.
Průmysl a inovace 21-08-2007

NAEP zveřejnila informace o kontaktních seminářích v programu Comenius

Pro školy, které se chtějí zapojit do programu Comenius, ale nemají potřebné kontakty na zahraniční školy ani zkušenosti s mezinárodními projekty, pořádají Národní agentury kontaktní semináře. Jejich aktuální nabídku na svém portálu zveřejnila Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.
Průmysl a inovace 17-08-2007

Komise chce zlepšit vzdělávání učitelů

Evropská komise předložila 6. srpna členským státům návrh, jak zlepšit vzdělávání učitelů. Jsou to právě učitelé, na kterých do velké míry zavisí celková kvalita vzdělávání v EU.
Průmysl a inovace 16-07-2007

Komise představila návrh na realizaci programu Erasmus Mundus II

Evropská Komise představila ve čtvrtek 12.července hlavní novinky nového programu Erasmus Mundus II, který má šířit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělání.
Průmysl a inovace 13-07-2007

V srpnu vstoupí v platnost Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Již 1.srpna vstoupí v České republice v platnost zákon, který by měl zlepšit systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Průmysl a inovace 28-06-2007

Nezaměstnanost absolventů škol se snižuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve své tiskové zprávě z minulého týdne potvrdilo klesající tendenci nezaměstnanosti mladých lidí s dokončeným vzděláním ať již středoškolského nebo vysokoškolského typu.
Průmysl a inovace 08-06-2007

Orban: „S mnohojazyčností mám možnost budovat něco nového“

V exkluzivním rozhovoru pro EurActiv hovoří komisař pro mnohojazyčnost Leonard Orban o tom, že se podle jeho názoru bude seznam oficiálních jazyků EU zvětšovat. Vyjádřil zároveň naději, že nové překladatelské technologie a motivace k výuce jazyků přinesou v dlouhém období dobré výsledky.

Uznávání kvalifikací by mělo fungovat do roku 2012

Poslanci EP se ve výboru pro zaměstnanost shodli na tom, že uznávání odborných kvalifikací by mělo být napříč Evropskou unií srovnatelné do roku 2012. Implementace Evropského kvalifikačního rámce se však zřejmě pozdrží.
Průmysl a inovace 06-05-2007

ČR bude moci čerpat prostředky z evropského Programu celoživotního vzdělávání

Na dvoudenní konferenci v Berlíně bude ve dnech 6.-7. května slavnostně zahájen evropský Program celoživotního vzdělávání. Česká republika z něj bude mít společně s ostatními členskými zeměmi možnost čerpat finance na koordinaci politik v oblasti celoživotního vzdělávání i na konkrétní projekty.