Tag: budoucnost

Aktuálně v EU 03-09-2015

Co přinese zpráva pěti předsedů?

V červnu 2015, kdy se kvůli Řecku hovořilo dokonce o možnosti rozpadu eurozóny, vznikla zpráva pěti předsedů hlavních institucí EU, která se zabývala prohloubením hospodářské a měnové unie (HMU) v období příštích 10 let. Analytička Magda Komínková pro server Euroskop shrnula, co dokument Dokončení evropské hospodářské a měnové unie přináší.
Budoucnost EU 27-11-2013

Čas oživit chybějící českou diskusi o EU

Co znamenají předčasné volby v ČR pro zdejší evropskou diskusi? Nad tím se ve svém textu zamýšlí ředitel Institutu pro evropskou politiku Europeum David Král. Česká politická reprezentace by měla být podle jeho názoru na evropském poli aktivnější. Veřejná diskuze o Evropské unii by si pak podle něj zasloužila „restart“. Jaká v ní spatřuje hlavní témata?

Co s českou evropskou politikou?

Diskurz o EU v ČR přináší občanům zprimitizovanou ideologickou verzi demokratické debaty o stavu věcí. Ten nedává občanům prostor ke kvalifikovanému formování názorů a má silnou tendenci k populistickým zjednodušením. V době politické krize EU je to stav velmi riskantní a dlouhodobě nebezpečný. Věcná a racionální debata nebyla nikdy více potřebná, uvádí ve svém policy paperu Výzkumné centrum Asociace pro mezinárodní otázky.
Budoucnost EU 07-07-2011

Evropský rozpočet pro 21. století

Návrh rozpočtu EU, předložený Evropskou komisí je naprosto mimo realitu, chybí mu ambice modernizovat a zůstává věrný dávno překonanému konceptu „stále těsnější unie“, tvrdí český europoslanec Jan Zahradil.

Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU

Plynové krize 2006 a 2009 zásadně zdůraznily otázku bezpečnosti dodávek zemního plynu, především z Ruské federace. Pro středoevropské země jde o téma obzvláště citlivé a aktuální, ať už díky jejich výrazné závislosti na tomto dodavateli, kvůli podstatným změnám souvisejícím s nově budovanou plynovou infrastrukturou v regionu nebo v návaznosti na vývoj energetiky na úrovni Evropské unie.
Budoucnost EU 31-05-2010

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 aneb Evropská odysea 2014+

Současné programové období 2007-2013 představuje z pohledu ČR velice štědrý zdroj finančních prostředků z fondů EU, k dispozici je 26,69 miliard eur. Ale velkou neznámou je, jak bude situace vypadat, až současné programové období skončí a jaká bude vlastní kohezní politika Evropské unie pro nové plánovací období?
Budoucnost EU 02-03-2010

Strukturální fondy: Ano či ne?

Strukturální fondy se staly modlou nové generace politiků. Kvůli možnému špatnému čerpání z fondů padají ministři (resp. ministryně) a „kouzelný unijní měšec“ láká politiky, kteří v něm vidí kouzelného strýčka, který jim pomůže zalátat jejich díry v rozpočtu.
Budoucnost EU 03-07-2009

Quo vadis Unie? Aneb pokusme se dát pytli blech základní tvar a řád.

Německo, Česko, Polsko a Irsko zatím ratifikační proces Lisabonské smlouvy neuzavřelo. Irsku však byly poskytnuty na červnovém zasedání vedoucích představitelů členských států v Bruselu právní záruky v oblasti daní, vojenské neutrality a potratů, které zajistit Irsku státní svrchovanost v těchto oblastech a umožnit tak Irsku uspořádat na podzim druhé referendum o Lisabonské smlouvě.
Budoucnost EU 20-02-2009

Evropská identita

Autorem příspěvku je rakouský politolog a historik Anton Pelinka, který v současné době přednáší na Central European University v Budapešti. Podle Pelinky je evropská identita postavena na universalismu. Autor ve své analýze připomíná rozdílnou historickou zkušenost členských států západní a středovýchodní Evropy.
Budoucnost EU 20-02-2009

Česká zkušenost varuje

Pavel Kosatík, český novinář a životopisec ve svém zamyšlení nad evropskou identitou vítá rozmanitost evropských národů a dále upozorňuji na významné české zkušenosti, z nichž by se Evropa mohla poučit.
Budoucnost EU 20-02-2009

Co je úkolem Evropy?

Zygmunt Bauman, světoznámý polský sociolog ve své eseji připomíná výjimečnost evropské civilizace a zároveň problémy, které její import do jiných oblastí světa způsobil. Dále se zaměřuje na analýzu evropské identity. Podle Baumana souvisí nárůst zájmu o definici evropské identity s pokusy definovat novou roli Evropy v globální hře.
Aktuálně v EU 01-09-2008

Proces o zrušení vládní Strany Spravedlnosti a rozvoje v Turecku

Turecký Ústavní soud koncem července zamítl zrušení vládní strany AKP. Studie Parlamentního institutu, jejíž autorkou je Marcela Cupalová, objasňuje pozadí pokusu o zákaz nejsilnější politické strany, která stojí za řadou reforem posouvající Turecko blíže Evropské unii.
Budoucnost EU 20-06-2008

Irové odmítli v referendu Lisabonskou smlouvu

Jan Jedlička z EU Office České spořitelny se ve svém komentáři zabývá otázkou, proč Irsko minulý týden odmítlo Lisabonskou smlouvu a jaká jsou potenciální východiska z této situace.
Budoucnost EU 28-01-2008

Generátory, pašovaný tabák a americký rapper

Situace v Kosovu je skutečně neutěšená – nezaměstnanost převyšuje 40%, hospodářství ovládá černý trh a politická stabilita je v nedohlednu. Přesto se kosovská ekonomika snaží co nejvíce otevřít světu a začít konečně prosperovat.
Budoucnost EU 23-04-2007

Evropská unie v globálním věku

Komisař pro obchod Peter Mandelson se v době 50. výročí EU zamýšlí nad rolí Evropy v globalizované světě. Podle Komisaře Evropa potřebuje vytvořit nový konsenzus, který bude chápat globalizaci jako pozitivní jev. EU má usilovat o to, aby se stala silným globálním hráčem.
Budoucnost EU 05-04-2007

Evropa 2057. Kdo ví, co bude?

Kdo by si byl býval před padesáti lety pomyslel, že se utopistická představa o jednotné Evropě stane realitou? A co nás čeká v příštích 50 letech? Pohleďme do budoucnosti.
Budoucnost EU 04-01-2007

Kissingere, na slovíčko

Komentář nabízí zamyšlení nad budoucností evropské politiky v Iráku a v dalších světových konfliktech, zabývá se otázkou budoucnosti evropské ústavy a rolí ČR při řešení evropské "institucionální krize".