Tag: boloňský

Průmysl a inovace 29-10-2008

Evropské univerzity chtějí rozšířit nabídku

Ve snaze reagovat na rostoucí poptávku po vyšší flexibilitě pracovní síly evropské univerzity chtějí zlepšit přístup k vysokoškolskému vzdělávání. Zdůraznily také, že je zapotřebí nalézt optimální způsob financování celoživotního vzdělávání.
Průmysl a inovace 05-03-2008

EU představila nový nástroj pro zajištění kvality vyššího vzdělávání

V Bruselu byl 4.března představen Evropský registr pro zajištění kvality ve vyšším vzdělávání (European Quality Assurance Register in Higher Education (EQAR). Do tohoto seznamu budou zařazeny agentury, které kontrolují kvalitu vyššího vzdělávání a splní jasně stanovená kritéria a podmínky.
Průmysl a inovace 30-04-2007

EUA o Boloňském procesu a modernizaci univerzit

Boloňský proces přinesl několik konkrétních výsledků, ale je nutno vykonat ještě hodně práce k zajištění efektivního fungování struktur, říká Lesley Wilson z Evropské asociace univerzit (European University Association, EUA).
Aktuálně v EU 08-03-2005

Boloňský proces: vyhlídky do budoucna

Ve středověku byla jazykem vzdělanosti a vědecké komunikace latina. Studenti a učitelé se často pohybovali mezi jednotlivými univerzitami, které byly všechno, jen ne národnostně jednotné. Na nejstarší evropské univerzitě v Bologni existovalo až 16 takzvaných univerzitních národů, univerzita byla nezávislá na představitelích církve či měšťanstva a hlavní slovo zde měli studenti. Dnes probíhá studium na většině evropských vysokých škol v národních jazycích a vysokoškolské systémy jednotlivých zemí jsou natolik spletité, že jen pokus o základní orientaci vám zabere nemálo času.