Tag: bionafta

Biopaliva 08-08-2012

Bionafta z řepky prý neprospívá ovzduší tak moc, jak tvrdí EU

Přístup Evropské komise k bionaftě vyráběné z řepky olejky je podle studie dvou německých odborníků do značné míry netransparentní. Ve své analýze například ukázali, že bionafta nepomáhá snížit množství emisí skleníkových plynů v takové míře, o jaké hovoří evropské instituce.
Biopaliva 11-04-2012

EU se zamýšlí: Jsou biopaliva dlouhodobě udržitelná?

Podobně jako některé předchozí, také nová zpráva Evropské unie přináší otázky, zda je využívání biopaliv skutečným přínosem pro životní prostředí. V Unii v současné době probíhá spor, zda by se při posuzování "prospěšnosti" biopaliv nemělo hledět také na nepřímé změny využití krajiny (ILUC).
Biopaliva 16-02-2012

Airbus žádá rovné podmínky v přístupu k biopalivům nebo konec jejich podpory

Největší světový výrobce dopravních civilních letadel, společnost Airbus, žádá po Evropské unii, aby nastavila rovné podmínky pro používání biopaliv v letectví a pozemní dopravě. Další možností je podle Airbusu od podpory jejich využívání upustit. Evropské studie v poslední době ukázaly, že biopaliva mohou mít na životní prostředí paradoxně negativní dopad.
Biopaliva 27-07-2007

Biopaliva: Dopad na životní prostředí může být mírný, říká Komise

Navzdory obavám veřejnosti z dopadu výroby biopaliv na využívání zemědělské půdy a ceny obilovin Komise zjistila, že desetiprocentní podíl biopaliv na celkové spotřebě pohonných hmot by v roce 2020 vytvářelo pouze mírný tlak na trhy se zemědělskými produkty.